Thuisbladzij | Actuele Zaken | Dorpsvisie | Dorpse Zaken | Publicaties Gemeente | Politieberichten | Oud Nieuws     

Nijeveen en Omgeving

Hier vindt u wetenswaardigheden over Nijeveen en directe omgeving

‘DE SMEDERIJE’

Dit is het gebied tussen twee scherpe bochten in de Nijeveense Bovenboer, net west van de Kerkweg.

Voorheen lag hier een kragge, een laag drassig gebied met riet. Op enig moment is op deze specifieke plek geel zand gestort en vervolgens is op het rechte stuk een kadaverbak in gebruik genomen. De kadaverbak was een grote duiker met een houten deksel. Hier kon iedereen zijn dode dieren ingooien. Af en toe werd de bak geleegd. Vooral zomers stonk het er. Als iemand er met z’n paard en wagen langs ging leverde dit menige vertraging op door de ‘dodenlucht’. Ook nu gebeurt het nog wel dat een paard er vanwege de lucht niet langs wil.

Tijdens de ruilverkaveling – rond 1960 - is deze hoek opgeknapt en is de duiker vervangen door een rechthoekige, schuine stenen dichte bak, met een bestrate bodem en bovenop een grote ijzeren deksel. De wind liet deze echter makkelijk opwaaien, maar een dikke kei bood dan de oplossing. De bak werd schoongehouden door deze te branden. Dit ging ook wel eens mis, door de hitte ging de bak kapot. De toenmalige gemeente Nijeveen heeft een nieuwe bak laten maken. Bij de bak kwam een bord te staan dat er eerst melding gemaakt moest worden op het gemeentehuis van de kadavers. Aan iedere kadaver hing een touwtje met een kaartje eraan waarop de naam van de eigenaar stond. Voor een kalf en een koe werd toen nog een paar gulden ‘vellegeld’ gegeven.

De Nijeveense Bovenboer bevindt zich ten noorden van het dorp Nijeveen. De geschiedenis van Nijeveen gaat terug tot het jaar 1477, toen is het afgesplitst van Havelte. Het nieuwe dorp, Nijeveen, bestond toen uit 27 boerderijen/erven en had bepaalde verplichtingen aan Havelte.

Sinds de gemeentelijke herindeling in 1998 maakt Nijeveen onderdeel uit van de gemeente Meppel. Kenmerkend voor Nijeveen is de lintbebouwing. Deze ziet u terug in zowel het dorp zelf als op de Kolderveense Bovenboer, Nijeveense Bovenboer en Kolderveen.

 

"KRAKEEL"

Behalve de Griften, gegraven afwateringskanalen en hoofdvaarwegen, waren er ook dwarsgrachten. )Het Krakeel is daar één van. Het ligt noord van de Nijeveense Bovenboer en aan de voet van de Havelterberg en is daardoor ook een beginpunt van het afwateringsysteem. Het water gaat nu via de Gorthoek naar de Dwarsgracht (gemaalweg) en vervolgens via de Nieuwe Vaart richting de Wieden. De oorspronkelijke naam was bedacht als Nijeveensedwarsgracht, maar door allerhande onenigheid over realisatie en onderhoud is de naam Krakeel uiteindelijk gebruikelijk geworden.

 

"KUIERSBOSSIE"

Het Kuiersbossie is een klein stukje land van Natuurmonumenten, dat evenwel het grootste stuk natuur is in het overigens overwegend agrarische landschap van Nijeveen. Het is een oud perceel aan de Bramenweg (tussen Nijeveense Kerkweg en Slompweg), dat tijdens de ruilverkaveling van de jaren zestig in de 20ste eeuw ongemoeid is gelaten. Het verhaal gaat dat er in de tweede wereldoorlog een Duitse soldaat verscholen heeft gezeten. Hij deserteerde vanuit de kazerne in Steenwijk en is door de boeren van voedsel en drinken voorzien.

 

"WATERLEIDING"

Afwateringskanaal zuid van Nijeveen, dat in de oude Nijeveense Grift uitkomt.

 

"GRIFTEN"

Er waren oorspronkelijk drie hoofdgriften: Nijeveense Grift, Kolderveense Westgrift en Kolderveense Oostgrift.
Dit waren de belangrijkste verbindingswegen van het dorp naar de stad Meppel. Alle turf en goederen werden hierover vervoerd. Later zijn de (eerst onverharde) wegen aangelegd. De griften deden ook dienst als afvoerkanaal voor overtollig water, met name in de winter.
De Nijeveense Grift en de Kolderveense Westgrift bestaan nog. Zij hebben niet alleen historische waarde, maar maken ook deel uit van het afwateringssysteem in en om Nijeveen. De Kolderveense Oostgrift is tijdens de ruilverkaveling opgeheven.

 

"MANDENSTEEG"

Net oost van de 2de Nijeveense Kerkweg ligt een boswal met een pad. Dit is de Mandensteeg. Deze weg maakte deel uit van een zeer oude militaire route van het zuiden en westen naar Leeuwarden.
De term manden wordt verklaard uit mandelig, dat gemeenschappelijk betekent, en dan duidt op een gezamenlijk bezit.

 

"KOLDERVEEN - NIJEVEEN - BOVENBOEREN - BRAMEN"

Kolderveen is het oudste verveningsgebied, bevolkt vanuit het westen (via Wanneperveen, Dinxsterveen). In Nijeveen kwamen kort daarop verveners wonen. Zij kwamen uit het oosten (via Darp, Havelte). In de familienamen van de bewoners is tot op heden de oorspronkelijke herkomst nog redelijk terug te vinden.
De Bovenboeren (Kolderveense- en Nijveense-) werden ontwikkeld toen de percelen van de oorspronkelijke boerderijen te lang werden (om achterin nog lonend te kunnen werken). Er zijn vervolgens nieuw buurten (boeren) ontwikkeld ten noorden van (boven) Kolderveen en Nijeveen: de bovenboeren.
Nog weer noordelijker ligt de Bramenweg. Deze heeft geen historische waarde, maar is aangelegd tijdens de ruilverkaveling in de jaren zestig van de vorige eeuw.
Bramen is een oud woord voor landerijen die verder van de boerderij gelegen waren en die daarom met name als hooilanden werden gebruikt. Hier werd niet of nauwelijks gemest, zodat de gronden arm waren. Bramen verwijst hier dus naar verder weg gelegen.

 

 <-- Terug
Bestuur
Over de Dorpsvereniging
Organisaties
Nijeveen e.o.

Dokterspost
Dorpshuis
Kerken
Korenmolen
Park/dierenweide
Sporthal
Wandelroutes
Winkels
Zwembaden