Dorpsvereniging Nijeveen

Welkom bij de Dorpsvereniging Nijeveen

Dorpsvereniging Nijeveen (DVN) is opgericht op 1 januari 1998. In dat jaar vond de gemeentelijke herindeling plaats en werd Nijeveen deel van de Gemeente Meppel. Het doel van de vereniging is het behartigen van de belangen van Nijeveen. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door op te komen voor de leefbaarheid en het behouden en verbeteren van de karakteristieke waarden van de voormalige gemeente Nijeveen. Dat doet zij onder andere in overleg en samenwerking met de daarvoor in aanmerking komende instanties, zoals de gemeente Meppel.

De werkwijze van DVN sluit aan op de doe-mentaliteit van de Nijeveense gemeenschap. DVN inspireert, faciliteert en verbindt initiatieven en projecten die op eigen kracht een plaats vinden in de dorpsgemeenschap. Ons motto luidt: Voor het dorp, door het dorp, van het dorp.

 

Speerpunten 2022-2025

De dorpsthema’s waar Dorpsvereniging Nijeveen zich de komende jaren op gaat focussen:

 • Dorpsaanzien
  contactpersoon: Dirk-Jan Tuut
 • Veiligheid
  contactpersoon: vacant
 • Ouderen
  contactpersoon: Jennie Sterkenburgh en Klaas Neutel
 • Jongeren
  contactpersoon: Dirk Kroes
 • Recreatie
  contactpersonen: Jeanie Schrotenboer en Christina van der Schaaf
 • Cultuur
  contactpersoon: Martin van Setten

Neem deel aan één van de werkgroepen
Er worden werkgroepen samengesteld die zich bezig gaan houden met de uitvoering. Wil je actief meedoen en meedenken? Super! Meld je aan bij de desbetreffende contactpersoon. 

Laat ons weten wat u beweegt

De Dorpsvereniging bestaat in het belang van alle inwoners van Nijeveen. Samen met u streven wij naar een optimale leefbaarheid in ons dorp Nijeveen. Alleen als wij uw wensen, vragen, suggesties, ergernissen of problemen kennen, kan de Dorpsvereniging iets voor u betekenen. Wij verzoeken u daarom aan ons kenbaar te maken wat u beweegt, door ons een email te sturen  –>  Email secretariaat

 

Andere wijkplatforms

Bent u ook benieuwd naar de andere wijkplatforms? Klik hieronder op de betreffende wijkplatform en u gaat naar de bijbehorende site.