Voor in uw agenda.  Zaterdag 26 oktober is het weer tijd voor de Knijpkatten Route. Vertrek vanaf 19.00 uur bij de Schalle.

 

Je kent dat wel. Je bent op vakantie en neemt de tijd om eens rustig rond te kijken en maakt al gauw vergelijkingen met Nederland. Vaak kom je dan tot de conclusie dat we het zo slecht nog niet hebben. Veel is hier netjes geregeld, de wegen zijn keurig geasfalteerd (nog door België gereden deze zomer?). Vaak valt ook op dat er hier veel minder afval langs de straten ligt. Kortom het is hier best netjes. Tijdens je vakantie mag het allemaal wel wat minder geordend en wat meer pittoresk. Daarom vinden we die kleine Franse dorpjes ook zo gezellig. Een pleintje met een kneuterige Boulangerie waar je je stokbrood en croissantje haalt. Een Bar-Tabac met twee bistro-setjes ervoor waar je onder de plataan je Cafe-au-lait drinkt. Een slager, garage, een hotel en een kleine supermarkt maken het plaatje compleet.

Dit jaar viel het ons voor het eerst op hoeveel van deze tafereeltjes verdwenen zijn. Het Franse platteland verandert. De winkels liggen er vaak verlaten en soms verpauperd bij. De hotels zijn overbodig geworden doordat we via de AirB&B’s, Bookings en Micazou’s van deze digitale wereld appartementen of hele huizen op het platteland huren. En waar dus ondertussen ook allang geen kleurrijke franse peasants meer wonen. Langs het plein staat nu een halte voor de schoolbus om kinderen naar de basisscholen in grotere plaatsen te brengen. En de winkels? Ze zijn netjes gegroepeerd op de industrieterreinen bij de hoofdplaatsen van de regio’s.

Doet je dat ergens aan denken? Nederlandse dorpen waarvan de winkels, scholen en pleinen leeglopen en de activiteit zich verplaatst naar de grotere plaatsen en bijbehorende industrieterreinen. Ik denk dan aan hoe Geert Mak de ondergang van Jorwerd beschreef. Een sentimentele gedachte, misschien. Toegegeven, wat was komt niet meer en vroeger was alles echt niet beter, maar worden de dorpen er wel leefbaarder op wanneer al het economisch verkeer en de scholen gecentraliseerd worden? En wat krijgen we er dan voor terug? Zal het aandeel huizen of kamers verhuurd aan toeristen toenemen? In onze dorpskern alleen nog een snackbar en een geld automaat. En heeft die snackbar nog wel bestaansrecht wanneer de jeugd alleen het bier in De Keet wil betalen?

Ik hoor je denken: maar Nijeveen bruist, leeft en doet het toch goed? Helemaal eens. Nu nog wel, maar hoe lang nog wanneer deze ontwikkelingen zich voortzetten? Wat kunnen we doen om dit in goede banen te leiden? Welke consequenties heeft dit voor de functie van ons dorp? Kunnen we het voor zijn? Wat is de trend op lange termijn? Hoe zie jij dit? Praat mee. Laat het me weten. Stuur een e-mail. Heel netjes.

martinvansetten@hotmail.com

Op vrijdag 26 april jl. zijn een drietal oud bestuursleden Koninklijk onderscheiden. Christo Kok ( Ridder in de Orde van Oranje Nassau ), Thea Timmer en Albert Bron ( Lid in de Orde van Oranje Nassau ).

v.l.n.r. Christo Kok, Thea Timmer, Sytze Faber en Albert Bron

Een grote wens uit het dorp is vervuld. Een veilig voetpad vanhet parkeerterrei aan de Tussenboersweg naar de ingang van de zwemplas. Dat is er nu en om de verkeersveiligheidverder te verbeteren is er haagbeuk geplant tussen het voetpad en het fietspad. Om de kosten van de aanleg van het voetpad te drukken, was met de gemeente afgesproken dat het dorp het inplante zou uitvoeren. Op 15 april jl. heeft een grote groep vrijwilligers dat gerealiseerd, waarna de gemeente het project heeft afgerond. Het voetpad is doorgetrokken tot aan de Binnenweg en sluit zo mooi aan op het wandelpad door het van der Woudepark. Een mooi voorbeeld hoe het dorp zijn motto waar maakt: Voor het Dorp en door het Dorp = van het Dorp.

 

Tijdens een goed bezochte Algemene Ledenvergadering op 11 april jl.  is afscheid genomen van Christo Kok (voorzitter) en Wim de Kleuver (algemeen  adjunct). Beide heren hebben zich ruim 8 jaar bestuurlijk ingezet voor de Dorpsvereniging Nijeveen. Hiervoor namens het bestuur bedankt. Zowel Christo als Wim gaan niet verloren voor de Dorpsvereniging, beiden hebben aangegeven actief te blijven in een aantal werkgroepen. Als opvolgers in het bestuur heten wij van harte welkom Klaas Neutel (voorzitter) en Martin van Setten (algemeen adjunct).

 

Statiegeldactie COOP 1e kwartaal 2019  voor het AED-project van de Dorpsvereniging Nijeveen is begonnen.    

Doneer uw lege flessen voor het AED-project, alvast onze dank hiervoor.                                     

 

 


 

Geweldig!!! Een supermooi bedrag van € 2.229,04  mogen ontvangen van de Rabobank Coöperatie Weken.

Voor de aanschaf van avontuurlijke klim- en klautertoestellen in het van de Woudepark.

Iedereen bedankt voor alle stemmen!!!

 

 

Voor de 8de editie van de Nijeveense Kennisquiz streden maar liefst 33 groepen voor de Eeuwige Roem en de felbegeerde beker. Het gonsde al de hele week in het dorp. In groepsapps nieuwsfeiten uitwisselen, alle Molens van het afgelopen jaar nog even nalezen, een extra rondje op de fiets door het dorp, nieuwe straatnamen uit het hoofd leren… Uiteindelijk wonnen de Meulekiekers, gevolgd door titelverdediger de Groep zonder Naam en de Oranjevereniging. De Dorpsvereniging behaalde een knappe 5e plaats. 

 

De ledenwerfactie van zaterdag  10 november heeft tot nu toe 41 nieuwe leden opgeleverd.

Ledenwerfactie op zaterdagmorgen 10 november 2018, dit jaar is Danning Erve Noord aan de beurt. Om voor derden een serieuze gesprekspartner te zijn namens het dorp, is het van belang dat veel Nijeveners lid zijn van de Dorpsvereniging. Hoe meer leden er zijn, hoe meer we kunnen optreden als vertegenwoordiger van het dorp.
Het lidmaatschap van de Dorpsvereniging kost € 5.- per jaar (per huisadres). Word lid, dan telt uw stem ook mee!