Afgelopen week mocht ik op een avond langs bij een van onze oudere dorpsgenoten, Mijnheer X. Zoals je vast wel weet doen we momenteel een enquête om te horen wat er speelt in onze gemeenschap en wat wij daar als DVN mee kunnen doen voor onze visie richting 2025. Zo’n enquête is best spannend voor ons als bestuur. Hebben we de juiste onderwerpen geselecteerd? Willen de mensen het wel invullen? En vooral: wat gaan jullie ons meegeven?

Je kunt de vragen digitaal beantwoorden maar we hebben beloofd dat, wanneer je dat wilt, we ook helpen bij het invullen, gewoon op papier.

En zo geschiedde:
Dus wanneer ik bij Mijnheer X (hij blijft uiteraard anoniem, net als alle invullers) op bezoek ga voelt dat wel even als de lakmoesproef. Een echt mens gaat zijn mening geven. En ik mag erbij zijn.

De koffie smaakt goed en de ontvangst is hartelijk. Aan de slag dan maar!

Een hoog cijfer voor het dorp, alvast een goed begin! Meerkeuze vragen lijken het antwoorden gemakkelijk te maken, maar dat valt nog tegen. Een strak gemaaide berm of een wilde berm met bloemen? Ja, de bloemen vindt Mijnheer X mooi en de bijen moeten we beschermen maar dat hoge gras belemmert het uitzicht zo vreselijk als hij op de scootmobiel zit. Lastig kiezen! Sommige vragen kunnen voor de jongeren nog ver van het bed zijn maar voor Mijnheer X juist behoorlijk confronterend. Wil je in Nijeveen blijven wonen als dat in je huidige woning niet meer gaat? Tja, wel heel graag, maar kan dat wel? Er is immers geen verzorgingstehuis. Het liefst zo lang mogelijk thuis.

Er is ook veel ruimte om tips te geven. Mooi om te zien hoe Mijnheer X net zo goed aan de jongeren denkt als aan zichzelf. Er mag best wat meer voor de jeugd georganiseerd worden vindt hij. Nog meer sportverenigingen, daag ik hem uit? Nee, meer sociaal en cultureel, gewoon voor de gezelligheid, bedoelt hij. We schrijven het op.

Elk onderwerp in de enquête zet ons aan om er over te praten of te discussiëren. Ik bedacht me later dat je er wel een soort gezelschapsspel van zou kunnen maken. Dorpsenquête Nijeveen – Een gezelschapsspel met dilemma’s en keuzes voor jong en oud – Editie 2021.

Het was al laat toen we afscheid namen. Ik leerde Mijnheer X en zijn gedachten en ideeën over ons dorp kennen. De avond was de moeite waard.

 

Vertel ons wat voor de komende jaren van belang is voor de leefbaarheid van ons mooie dorp. Vul de enquête in. Je vindt de link op de website van DVN of op social media.
Hulp nodig bij het invullen? Telefoon: 06-22457540 of martin@dorpsverenigingnijeveen.nl

Wanneer : 15 April 2021 – aanvang 20.00 uur. 

Aanmelden via :  martin@dorpsverenigingnijeveen.nl 

Agenda       

 1. Opening
 2. Terugblik activiteiten & projecten 2020
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Jaarverslag 2020
 5. Financieel verslag 2020
 6. Begroting 2021         
 7. Verslag kascommissie     
 8. Benoeming kascommissie   
 9. Vaststelling contributie 2021
 10. Bestuurssamenstelling 2021
 11. Rondvraag
 12. Vooruitblik herijking Dorpsvisie 2015-2025
 13. Sluiting

Het Jaarverslag 2020 is te vinden op onze website, onder het kopje Dorpsvereniging/Jaarverslagen. Het Financieel verslag 2020 is voor de leden vanaf 8 april 2021 op te vragen via penningmeester@dorpsverenigingnijeveen.nl

 

 

Omdat wij niet verwachten dat vanwege COVID-19 het dit voorjaar mogelijk is  om de ALV in de Schalle te kunnen organiseren hebben we besloten om dit jaar de ALV online ( via Teams ) te houden. We gaan dit doen op donderdag 15 april 2021 om 20.00 uur.  U kunt zich voor online deelname aanmelden via martin@dorpsverenigingnijeveen.nl of via 06-22457540. Het jaarverslag is vanaf 15 maart 2021 beschikbaar op onze website, het financieelverslag kunt u vanaf 8 april 2021 opvragen via penningmeester@dorpsverenigingnijeveen@nl. 

Afzeggen ledenvergadering Dorpsvereniging Nijeveen.

De aangescherpte corona-maatregelen hebben er voor gezorgd dat wij ons als bestuur hebben beraden op onze activiteiten. Dat heeft als resultaat dat we hebben besloten de ALV van 8 oktober niet door te laten gaan. Wij vragen uw begrip voor deze afzegging.

Ondertussen blijven we bereikbaar voor het dorp. Hebt u suggesties die het welzijn in ons dorp positief kunnen bevorderen dan kunt u dat mailen naar: voorzitter@dorpsverenigingnijeveen.nl  of naar secretaris@dorpsverenigingnijeveen.nl   Als u opmerkingen hebt over het jaarverslag kunt u die ook kwijt op één van deze mailadressen. 

—————————————————–

Het tweejaarlijkse Herfstrondje gaat dit jaar niet door i.v.m. het Corona-virus. Er zullen ook geen vervangende activiteiten gepland worden. 

 

————————————————–

Wegens de uitbraak van het Coronavirus is de geplande ALV van  donderdag 16 april 2020 niet doorgegaan. Het jaarverslag 2019 is om die reden dit jaar niet rondgebracht maar is te lezen op onze website onder het kopje Dorpsvereniging/Jaarverslagen.

Voor de zomer hebben we een vooraankondiging gedaan om de ALV in aangepaste vorm te laten plaatsvinden. De vorm die we toen gekozen hadden is om alleen online aan de vergadering deel te kunnen nemen.

Het financieelverslag kunt u vanaf 1 oktober 2020 opvragen bij de penningmeester door een mail te sturen naar penningmeester@dorpsverenigingnijeveen.nl

Gezien het feit dat er steeds meer activiteiten op een veilige manier kunnen plaatsvinden hebben we nu de keuze gemaakt dat dat u de vergadering ook fysiek  kunt bijwonen.

Het thema na het officiële gedeelte is de tussentijdse evaluatie dorpsvisie 2015 – 2025. Wij willen graag op een interactieve wijze ophalen wat er leeft in het dorp zodat wij onze dorpsvisie kunnen aanscherpen voor de komende jaren.

Datum:               8 oktober 2020

Locatie:               De Schalle, in de grote zaal

Tijd:                     20.00 uur (de zaal is open vanaf 19.45 uur)

Voorwaarde is wel dat iedereen zich vooraf dient in te schrijven. Wij kunnen dan op basis van het aantal deelnemers de ruimte volgens de landelijke richtlijnen inrichten.

U kunt zich aanmelden via het mailadres martin@dorpsverenigingnijeveen.nl of telefonisch op 0622457540

Daarnaast blijft het ook mogelijk om online deel te nemen.

Neem in dat geval ook even contact via boven vermeld emailadres. Voor de vergadering krijgen alle leden die zich hebben aangemeld een link om online in te loggen.  

 

————————————————–

Vandaag had ik een gesprek met Paul van Os ( sociaal werker ) over hoe Nijeveen door de Corona crisis rolt. We zijn al een paar maanden onderweg en het is nog niet voorbij. Hoe houdt ons dorp zich? Een gesprek over ouderen met een eigen mening en gefrustreerde jeugd die we soms onderschatten. Ik vroeg hem wat hem de afgelopen weken is opgevallen en hoe hij over de toekomst denkt.

Jeugd
In het begin van de crisis waren er wat meldingen van bezorgde bewoners over jeugd die wat dicht op elkaar zou klitten. “Ik ben met Judith Bakker, onze dorpsagent een paar keer langs de voetbal pannakooi gefietst en uiteindelijk bleek dat de kinderen best wel afstand hielden en er in ieder geval rekening mee hielden.” Zorgde frustratie niet voor vandalisme hier en daar? “Er zijn wel wat uitspattingen geweest maar eigenlijk niet veel en niet veel meer dan anders.”

Weinig besmettingen
Uiteindelijk legt Paul ook het verband tussen het zeer lage aantal besmettingen in Nijeveen vergeleken met bijvoorbeeld Meppel. Daar zie je in het centrum toch echt weer toenemende slordigheid als het gaat om afstand houden en hygiene. In Nijeveen zijn minder verleidingen om de voorschriften niet vol te houden en dat heeft z’n vruchten wel afgeworpen.

Kwetsbare mensen
Als ik hem vraag welke mensen het de afgelopen tijd moeilijk hebben gehad komen we al gauw bij de ouderen uit. Paul sprak mensen in het Kerspel en hoewel ze zonder uitzondering begrip hebben voor de quarantaine achtige maatregelen om hen te beschermen, ervaren ze het echt als pittig. “Ik snap goed dat sommige ouderen zelfs zeggen dat de maatregelen wel erg rigoureus waren als je bedenkt dat het echt de duur van het leven boven de kwaliteit van leven heeft gesteld. Sommige ouderen hadden daar liever een stem in gehad.” Een begrijpelijk dilemma in met name verzorgingstehuizen toch? “Zeker, maar soms waren er wellicht creatieve mogelijkheden om gezamenlijk andere afspraken te maken. Ouderen waren en zijn niet alleen kwetsbaar maar nu ook eenzaam. Ook dat moet je meenemen in de afweging.” Ik begrijp wat hij zegt. Iedereen met ouders in een verzorgingstehuis vraagt zich nu wellicht af of ze elkaar nog weer in de armen zullen kunnen sluiten.

Ook benoemt de welzijnswerker dat mensen met beperkte mentale capaciteiten het moeilijk hebben in deze crisis. “Ze begrijpen vaak wel wat er aan de hand is maar zijn soms beperkt om de opgelegde maatregelen vol te kunnen houden. Geduld met hen is dan wel op z’n plaats.”

Toekomst
Hoe kijkt Paul naar de komende tijd? “Het allerbelangrijkste is dat we moeten beseffen dat we nog heel lang op onze hygiëne moeten blijven passen. Bedenk dat we juist een gezonde samenleving hebben opgebouwd in de afgelopen decennia o.a. door veel schoner te worden, op te passen en dat waren we misschien ook wel een beetje vergeten.”

Hebben we in een dorp ook niet typisch behoefte aan samenkomsten zoals buurtbijeenkomsten, evenementen en het dorpsfeest? Hoe moet dat dan? “Natuurlijk hoort dat bij een dorp, zeer zeker! Maar nu gaat het even niet zoals we dat gewend zijn. En zoals het bijvoorbeeld in een naburig dorp uit de hand is gelopen, daar zit niemand op te wachten. Gelukkig zie je ook heel veel initiatieven van verenigingen en buurten om toch die gezelligheid en saamhorigheid te organiseren. Digitale pubquizen, toch versieringen in de straat, muzikanten bij het Kerspel, dat soort dingen.”

Bedankt voor het interview Paul. Nijeveen is ook heel inventief en we hebben het in de crisis dus best goed gedaan. Het komt wel goed.

Blijf gezond en blijf creatief. Blijf ook mailen: martin@dorpsverenigingnijeveen.nl 

 

————————————————–

En dan is alles anders

Ongelofelijk hoe je van het ene op het andere moment terecht komt in een (hopelijk) tijdelijke andere wereld. Onze premier vertelde dat we het corona-virus maximaal gaan controleren. Dat betekent veel problemen voor werkgevers, werknemers, mensen in vitale beroepen die overuren maken. En vooral: zorgen om de gezondheid van onze geliefden.

Er zijn veel meningen over wat nodig of overdreven is, ook op social media. Maar feiten en wetenschappelijke onderbouwingen lijken me nu belangrijker.

En dus geen onnodige bijeenkomsten. Even de aandacht op elkaar, geen mallemolen van werk of school voor velen van ons. Ik ben benieuwd of er daardoor nog onverwachte mooie neveneffecten optreden. Komen we een beetje tot onszelf misschien?

 

Dus: 16 april as. vervalt de Algemene Ledenvergadering van de DVN

Wel gaan we, zodra het weer kan, door met het ophalen van uw ideeën over hoe het verder moet met Nijeveen. We willen namelijk onze dorpsvisie 2015-2025 herijken of updaten zo u wilt.

Maar eerst maar even met z’n allen gezond blijven!

 

Mailen mag nog steeds: martin@dorpsverenigingnijeveen.nl

Waar moet het heen met ons dorp?

Ben je al gewend aan de nieuwe jaartelling? Twintigtwintig. Gaat snel hè? Wat ook voorbij vliegt is de tijd. Het is voor de Dorpsvereniging al weer 5 jaar geleden dat de Dorpsvisie 2015-2025 gepresenteerd werd. De bestuursleden gingen in gesprek met dorpsgenoten en inventariseerden waar het wat de Nijeveners betreft de komende 10 jaar naar toe zou moeten gaan. De filosoof Seneca zei immers al: “als je niet weet naar welke haven je vaart, is geen enkele wind gunstig”.

De aldus samengestelde Dorpsvisie beschreef doelen op het gebied van bijvoorbeeld wonen. Ouderen zouden zolang mogelijk in Nijeveen moeten kunnen blijven wonen. Of het onderwerp recreatie en toerisme: voorzieningen zoals wandelpaden en toegang tot de recreatieplas zijn verbeterd.
Onderwerpen als veiligheid stonden hoog op het lijstje. Zo zijn er bijvoorbeeld goed bemensde AED kasten bijgekomen en wordt er succesvol aan een omleiding van landbouwverkeer gewerkt. Het Van der Woudepark is ontwikkeld.
Een mooi succes is de wens om het gebruik van duurzame energie te stimuleren in Nijeveen. Uiteindelijk is er zelfs een zelfstandige energiecoöperatie ontstaan. Vijf jaar geleden vroegen we ons ook af hoe het verder moest met de beide scholen. En we wilden een sterke invloed houden bij onze gemeente in Meppel.
Veel is de afgelopen 5 jaar al gerealiseerd of loopt nog.

Nu we halverwege zijn vragen we ons af of we ook vooruit kunnen kijken.
Wonen: wellicht is er nu meer behoefte aan huurwoningen voor starters? Ten aanzien van ouderen is er veel geregeld maar wat als de gemeente zich verder terugtrekt en er andere zorg (domotica?) nodig is? De jeugd is alom actief in sportverenigingen en keten. Maar blijven ze hier ook wonen en betrokken? We signaleren wat leegstand in ons “centrum”.

Kortom, we maken de balans op. De komende tijd zullen we ons op evenementen melden met een opschrijfboekje en potlood in de aanslag. Of we zetten een driepoot neer waarop je je ideeën kwijt kunt.

Vertel ons wat voor de komende jaren van belang is voor de leefbaarheid van ons mooie dorp. Mailen mag ook: martin@dorpsverenigingnijeveen.nl

Wanneer je net als ik te ijdel bent om het onvermijdelijke buikje van de man van onbestemde leeftijd (‘je bedoelt oudere mensen’ corrigeert een van onze tieners) te accepteren zal je iets moeten doen. Maar wat? Veel is al van het lijstje gevallen: hardlopen (chronische achillespees blessure), mountainbiken (heb Havelte nu wel een beetje gezien) Wielrennen (niet het juiste seizoen), korfballen (durf ik hier niet te zeggen), turnen (niet het type), kleiduiven schieten (wist je dat levende duiven schieten in 1900 nog een olympische sport was? 300 duiven lieten het leven), kunstschaatsen (te laat), darten (zie turnen), parachutespringen (ik kijk wel uit).

Wij zijn dus gaan wandelen. Dat vond ik vroeger, net als onze tieners nogal suf. Waarom lopen als je kan fietsen of met de auto gaan? Het gaat niet snel en er is geen vette engelse term voor die het streetwise maakt (nou ja ok, ‘Hiking’). Ook ik associeerde het wel met gebreide sokken en andere geriatrische hobby’s. Het schijnt echter ook nogal gezond te zijn. Je verbrandt vooral vet en het is niet zo belastend voor de gewrichten. Je kunt het op je eigen niveau en tempo doen. Anyplace anywhere anytime zeg maar.

Maar het is vooral leuk! Velen van jullie zullen stukken van het beroemde Pieterpad gelopen hebben. Op een anders druilerige zondag loop je de etappe van Zuidlaren naar Rolde en ziet onderweg het prachtig bloeiende Balloërveld en loopt door de bossen tussen Schipborg en Gasteren. Je komt op plekken waar je met de auto of fiets nooit zult geraken. Het verbaasde me in het begin welke afstanden je al rustig wandelend kunt afleggen. Groningen-Zuidlaren klonk voor mij als echt ver, maar het is in een ochtend te doen.

Hoewel het jammer is dat er in de directe omgeving van Nijeveen zo weinig zandpaden over zijn, kun je ook in je eigen omgeving lekker wandelen, met of zonder hond. Sinds kort is de Mandensteeg weer begaanbaar (tussen de Nijeveense Bovenboer en de Tweede Nijeveense Kerkweg) en juist nu kun je daarbij genieten van het seizoen van de paddenstoelen. Ik heb al prachtige exemplaren gezien. Van welke kant je ze ook bekijkt, het zijn kunstige wondertjes van de natuur. Zoals hier al eens vermeld doet de Dorpsvereniging momenteel ook haar best om wandelnetwerken in de omgeving te verknopen met routes in en om Nijeveen, zodat er nog veel meer mogelijkheden ontstaan. En met de toename van recreatie voorzien wandelpaden ook steeds meer in een behoefte van bijvoorbeeld Bed & Breakfast bezoekers. Te voet ontdek je pas echt de omgeving en het dorp. Ik denk dat het wel eens een hype kan worden.

Wandelen. Best cool hoor. Echt.

Meepraten?  –>  Email Martin voor een reactie op deze blog