Online bijeenkomst vol inspiratie 

Tijdens een boeiende en nuttige online bijeenkomst op 13 januari werden de uitkomsten van de enquête met elkaar besproken. Meer dan 30 Nijeveners hebben meegedaan. We hebben mooie inzichten gekregen, belangrijke aandachtspunten geformuleerd en er zijn mooie ideeën genoemd.

Binnenkort volgen de uitkomsten en resultaten op deze website en social media en er komt een verslag van de avond. We houden je op de hoogte. Blijf ons volgen!

 


 

 

Uitslag enquête Dorpsvereniging Nijeveen is binnen

Met trots kunnen we u melden dat de resultaten van de enquête over de Dorpsvisie in Nijeveen binnen zijn. U heeft flink u best gedaan! Er zijn meer dan 300 invullers geweest en dat is statistisch gezien een goede score. Hartelijk dank voor de moeite en uw tijd. We hebben u het hemd van het lijf gevraagd over thema’s als Leefbaarheid, Zorg, Wonen, Groenvoorziening, Cultuur en zelfs over Corona. En één uitslag verklappen we alvast: u waardeert Nijeveen met een dikke 8! Een heel mooi cijfer.

De volgende stap is de analyse 
We gaan goed kijken hoe u precies over Nijeveen en het leven in ons dorp denkt. Dit ook afgezet tegen leeftijd of welke wijk of straat u woont. Dit gaat ons richting geven op de visie van de Dorpsvereniging en de taken die we komende jaren gaan oppakken. Er zijn bijvoorbeeld duidelijke antwoorden op de vragen over het gebruik van de recreatieplas, de beschikbaarheid van zorg voor ouderen of sociale activiteiten voor jongeren. U vindt iets over hoe het met onze bermen en plantsoenen gesteld is en u heeft het gemeentelijk bestuur en hun vertegenwoordigers gewaardeerd. En we weten zelfs hoe u de Corona tijd tot nu toe ervaren heeft.

Noteer alvast in uw agenda

Graag nodigen wij u uit voor een tweetal avonden die we in het nieuwe jaar organiseren. Uiteraard afhankelijk van de op dat moment geldende corona-maatregelen. Tijdens deze bijeenkomsten komen de resultaten van de enquête uitgebreid aan bod.

 • 13 januari 2022 – Presentatie uitkomsten en resultaten enquête
  Tijd: 19.30 uur – ONLINE bijeenkomst – aanmelden via martin@dorpsverenigingnijeveen.nl of bel/app (06) 224 57 540.
 • 2 maart 2022 – Politieke avond in ‘De Schalle’
  Gespreksleider Andries Ophof, bekend van RTV Drenthe, daagt de lijsttrekkers voor de gemeenteraadsverkiezingen uit om stelling te nemen. De Nijeveners hebben een duidelijke mening over hoe het verder moet met het dorp. Wat vindt de politiek hiervan?

Zo ziet u dat het invullen van de ‘Dorps-enquête’ niet voor niets is geweest. Hartelijk dank voor uw tijd, moeite en mening. Wij houden u op de hoogte!

 


 

In het bestuur van de Dorpsvereniging komt per april 2022 de plaats vrij van de 2e secretaris/algemeen bestuurslid. We komen nu al met deze oproep zodat eventuele belangstellenden in de gelegenheid zijn om al eens een vergadering bij te wonen en de overdracht van de werkzaamheden goed kan verlopen.

Het takenpakket van deze gecombineerde functie is best wel fors. Daarom hebben we als DVN de voorkeur voor 2 nieuwe leden zodat de taken goed verdeeld kunnen worden. We zoeken mensen met een of meerdere van de volgende eigenschappen of interesses:

 • secretariële eigenschappen
 • het AED-project wil oppakken
 • interesse hebben in de diverse ‘groen-projecten’ of een van de andere thema’s waar DVN zich mee bezig houdt

Om een goede vertegenwoordiging van het dorp in het bestuur van DVN te hebben, roepen wij met name mensen van de Kolderveense Bovenboer, Nijeveense Bovenboer en de nieuwbouw Danninge Erve op om te reageren op deze oproep.
 

Is het leuk om deel uit te maken van dit bestuur?
Wij (de bestuursleden) vinden van wel, er is een goed ingewerkt team dat enthousiast en deskundig de activiteiten oppakt die voorvloeien uit de doelstellingen van de vereniging. Vaak gebeurt dit in de vorm van een werkgroep waarbij ook andere personen uit het dorp worden betrokken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het Herfstrondje, de aanpak van het Van der Woudepark, het AED-project, de werkgroepen Leefbaarheid, Veiligheid&Verkeer, etc.

Op deze website vind je veel meer informatie. Neem vooral een kijkje!

Bij belangstelling en/of voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat, secretariaat@dorpsverenigingnijeveen.nl

 


 

Afgelopen week mocht ik op een avond langs bij een van onze oudere dorpsgenoten, Mijnheer X. Zoals je vast wel weet doen we momenteel een enquête om te horen wat er speelt in onze gemeenschap en wat wij daar als DVN mee kunnen doen voor onze visie richting 2025. Zo’n enquête is best spannend voor ons als bestuur. Hebben we de juiste onderwerpen geselecteerd? Willen de mensen het wel invullen? En vooral: wat gaan jullie ons meegeven?

Je kunt de vragen digitaal beantwoorden maar we hebben beloofd dat, wanneer je dat wilt, we ook helpen bij het invullen, gewoon op papier.

En zo geschiedde:
Dus wanneer ik bij Mijnheer X (hij blijft uiteraard anoniem, net als alle invullers) op bezoek ga voelt dat wel even als de lakmoesproef. Een echt mens gaat zijn mening geven. En ik mag erbij zijn.

De koffie smaakt goed en de ontvangst is hartelijk. Aan de slag dan maar!

Een hoog cijfer voor het dorp, alvast een goed begin! Meerkeuze vragen lijken het antwoorden gemakkelijk te maken, maar dat valt nog tegen. Een strak gemaaide berm of een wilde berm met bloemen? Ja, de bloemen vindt Mijnheer X mooi en de bijen moeten we beschermen maar dat hoge gras belemmert het uitzicht zo vreselijk als hij op de scootmobiel zit. Lastig kiezen! Sommige vragen kunnen voor de jongeren nog ver van het bed zijn maar voor Mijnheer X juist behoorlijk confronterend. Wil je in Nijeveen blijven wonen als dat in je huidige woning niet meer gaat? Tja, wel heel graag, maar kan dat wel? Er is immers geen verzorgingstehuis. Het liefst zo lang mogelijk thuis.

Er is ook veel ruimte om tips te geven. Mooi om te zien hoe Mijnheer X net zo goed aan de jongeren denkt als aan zichzelf. Er mag best wat meer voor de jeugd georganiseerd worden vindt hij. Nog meer sportverenigingen, daag ik hem uit? Nee, meer sociaal en cultureel, gewoon voor de gezelligheid, bedoelt hij. We schrijven het op.

Elk onderwerp in de enquête zet ons aan om er over te praten of te discussiëren. Ik bedacht me later dat je er wel een soort gezelschapsspel van zou kunnen maken. Dorpsenquête Nijeveen – Een gezelschapsspel met dilemma’s en keuzes voor jong en oud – Editie 2021.

Het was al laat toen we afscheid namen. Ik leerde Mijnheer X en zijn gedachten en ideeën over ons dorp kennen. De avond was de moeite waard.

 

Vertel ons wat voor de komende jaren van belang is voor de leefbaarheid van ons mooie dorp. Vul de enquête in. Je vindt de link op de website van DVN of op social media.
Hulp nodig bij het invullen? Telefoon: 06-22457540 of martin@dorpsverenigingnijeveen.nl

Wanneer : 15 April 2021 – aanvang 20.00 uur. 

Aanmelden via :  martin@dorpsverenigingnijeveen.nl 

Agenda       

 1. Opening
 2. Terugblik activiteiten & projecten 2020
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Jaarverslag 2020
 5. Financieel verslag 2020
 6. Begroting 2021         
 7. Verslag kascommissie     
 8. Benoeming kascommissie   
 9. Vaststelling contributie 2021
 10. Bestuurssamenstelling 2021
 11. Rondvraag
 12. Vooruitblik herijking Dorpsvisie 2015-2025
 13. Sluiting

Het Jaarverslag 2020 is te vinden op onze website, onder het kopje Dorpsvereniging/Jaarverslagen. Het Financieel verslag 2020 is voor de leden vanaf 8 april 2021 op te vragen via penningmeester@dorpsverenigingnijeveen.nl

 

 

Omdat wij niet verwachten dat vanwege COVID-19 het dit voorjaar mogelijk is  om de ALV in de Schalle te kunnen organiseren hebben we besloten om dit jaar de ALV online ( via Teams ) te houden. We gaan dit doen op donderdag 15 april 2021 om 20.00 uur.  U kunt zich voor online deelname aanmelden via martin@dorpsverenigingnijeveen.nl of via 06-22457540. Het jaarverslag is vanaf 15 maart 2021 beschikbaar op onze website, het financieelverslag kunt u vanaf 8 april 2021 opvragen via penningmeester@dorpsverenigingnijeveen@nl. 

Afzeggen ledenvergadering Dorpsvereniging Nijeveen.

De aangescherpte corona-maatregelen hebben er voor gezorgd dat wij ons als bestuur hebben beraden op onze activiteiten. Dat heeft als resultaat dat we hebben besloten de ALV van 8 oktober niet door te laten gaan. Wij vragen uw begrip voor deze afzegging.

Ondertussen blijven we bereikbaar voor het dorp. Hebt u suggesties die het welzijn in ons dorp positief kunnen bevorderen dan kunt u dat mailen naar: voorzitter@dorpsverenigingnijeveen.nl  of naar secretaris@dorpsverenigingnijeveen.nl   Als u opmerkingen hebt over het jaarverslag kunt u die ook kwijt op één van deze mailadressen. 

—————————————————–

Het tweejaarlijkse Herfstrondje gaat dit jaar niet door i.v.m. het Corona-virus. Er zullen ook geen vervangende activiteiten gepland worden. 

 

————————————————–

Wegens de uitbraak van het Coronavirus is de geplande ALV van  donderdag 16 april 2020 niet doorgegaan. Het jaarverslag 2019 is om die reden dit jaar niet rondgebracht maar is te lezen op onze website onder het kopje Dorpsvereniging/Jaarverslagen.

Voor de zomer hebben we een vooraankondiging gedaan om de ALV in aangepaste vorm te laten plaatsvinden. De vorm die we toen gekozen hadden is om alleen online aan de vergadering deel te kunnen nemen.

Het financieelverslag kunt u vanaf 1 oktober 2020 opvragen bij de penningmeester door een mail te sturen naar penningmeester@dorpsverenigingnijeveen.nl

Gezien het feit dat er steeds meer activiteiten op een veilige manier kunnen plaatsvinden hebben we nu de keuze gemaakt dat dat u de vergadering ook fysiek  kunt bijwonen.

Het thema na het officiële gedeelte is de tussentijdse evaluatie dorpsvisie 2015 – 2025. Wij willen graag op een interactieve wijze ophalen wat er leeft in het dorp zodat wij onze dorpsvisie kunnen aanscherpen voor de komende jaren.

Datum:               8 oktober 2020

Locatie:               De Schalle, in de grote zaal

Tijd:                     20.00 uur (de zaal is open vanaf 19.45 uur)

Voorwaarde is wel dat iedereen zich vooraf dient in te schrijven. Wij kunnen dan op basis van het aantal deelnemers de ruimte volgens de landelijke richtlijnen inrichten.

U kunt zich aanmelden via het mailadres martin@dorpsverenigingnijeveen.nl of telefonisch op 0622457540

Daarnaast blijft het ook mogelijk om online deel te nemen.

Neem in dat geval ook even contact via boven vermeld emailadres. Voor de vergadering krijgen alle leden die zich hebben aangemeld een link om online in te loggen.  

 

————————————————–

Vandaag had ik een gesprek met Paul van Os ( sociaal werker ) over hoe Nijeveen door de Corona crisis rolt. We zijn al een paar maanden onderweg en het is nog niet voorbij. Hoe houdt ons dorp zich? Een gesprek over ouderen met een eigen mening en gefrustreerde jeugd die we soms onderschatten. Ik vroeg hem wat hem de afgelopen weken is opgevallen en hoe hij over de toekomst denkt.

Jeugd
In het begin van de crisis waren er wat meldingen van bezorgde bewoners over jeugd die wat dicht op elkaar zou klitten. “Ik ben met Judith Bakker, onze dorpsagent een paar keer langs de voetbal pannakooi gefietst en uiteindelijk bleek dat de kinderen best wel afstand hielden en er in ieder geval rekening mee hielden.” Zorgde frustratie niet voor vandalisme hier en daar? “Er zijn wel wat uitspattingen geweest maar eigenlijk niet veel en niet veel meer dan anders.”

Weinig besmettingen
Uiteindelijk legt Paul ook het verband tussen het zeer lage aantal besmettingen in Nijeveen vergeleken met bijvoorbeeld Meppel. Daar zie je in het centrum toch echt weer toenemende slordigheid als het gaat om afstand houden en hygiene. In Nijeveen zijn minder verleidingen om de voorschriften niet vol te houden en dat heeft z’n vruchten wel afgeworpen.

Kwetsbare mensen
Als ik hem vraag welke mensen het de afgelopen tijd moeilijk hebben gehad komen we al gauw bij de ouderen uit. Paul sprak mensen in het Kerspel en hoewel ze zonder uitzondering begrip hebben voor de quarantaine achtige maatregelen om hen te beschermen, ervaren ze het echt als pittig. “Ik snap goed dat sommige ouderen zelfs zeggen dat de maatregelen wel erg rigoureus waren als je bedenkt dat het echt de duur van het leven boven de kwaliteit van leven heeft gesteld. Sommige ouderen hadden daar liever een stem in gehad.” Een begrijpelijk dilemma in met name verzorgingstehuizen toch? “Zeker, maar soms waren er wellicht creatieve mogelijkheden om gezamenlijk andere afspraken te maken. Ouderen waren en zijn niet alleen kwetsbaar maar nu ook eenzaam. Ook dat moet je meenemen in de afweging.” Ik begrijp wat hij zegt. Iedereen met ouders in een verzorgingstehuis vraagt zich nu wellicht af of ze elkaar nog weer in de armen zullen kunnen sluiten.

Ook benoemt de welzijnswerker dat mensen met beperkte mentale capaciteiten het moeilijk hebben in deze crisis. “Ze begrijpen vaak wel wat er aan de hand is maar zijn soms beperkt om de opgelegde maatregelen vol te kunnen houden. Geduld met hen is dan wel op z’n plaats.”

Toekomst
Hoe kijkt Paul naar de komende tijd? “Het allerbelangrijkste is dat we moeten beseffen dat we nog heel lang op onze hygiëne moeten blijven passen. Bedenk dat we juist een gezonde samenleving hebben opgebouwd in de afgelopen decennia o.a. door veel schoner te worden, op te passen en dat waren we misschien ook wel een beetje vergeten.”

Hebben we in een dorp ook niet typisch behoefte aan samenkomsten zoals buurtbijeenkomsten, evenementen en het dorpsfeest? Hoe moet dat dan? “Natuurlijk hoort dat bij een dorp, zeer zeker! Maar nu gaat het even niet zoals we dat gewend zijn. En zoals het bijvoorbeeld in een naburig dorp uit de hand is gelopen, daar zit niemand op te wachten. Gelukkig zie je ook heel veel initiatieven van verenigingen en buurten om toch die gezelligheid en saamhorigheid te organiseren. Digitale pubquizen, toch versieringen in de straat, muzikanten bij het Kerspel, dat soort dingen.”

Bedankt voor het interview Paul. Nijeveen is ook heel inventief en we hebben het in de crisis dus best goed gedaan. Het komt wel goed.

Blijf gezond en blijf creatief. Blijf ook mailen: martin@dorpsverenigingnijeveen.nl 

 

————————————————–