Terugblik – Informatiemiddag – 19 januari 2023 in ‘De Schalle’

Eén van de belangrijkste uitkomsten van de dorpsenquête is dat Nijeveners het dorp als rapportcijfer een 8 geven en 90% wil oud kunnen worden in het eigen dorp. We willen allemaal zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen in een woning die geschikt is, ook als we minder mobiel worden. Dat betekent dat we al vroegtijdig na moeten denken over thema’s zoals; wil ik blijven wonen in he thuis waar ik nu woon? Is mijn huis levensloopbestendig te maken? Hoe kom ik in aanmerking voor het maken van aanpassingen in mijn huis? Hoelang duurt het voor ik in aanmerking kom voor een seniorenwoning?

Om die reden organiseerde Dorpsvereniging Nijeveen in samenwerking met Actium, gemeente Meppel en Noorderboog een informatiemiddag. Bekijk hier het verslag in de Meppeler Courant. 

 


 

Rabobank ClubSupport

𝗕𝗘𝗗𝗔𝗡𝗞𝗧! De Rabo ClubSupport Actie levert maar liefst € 1.420,54 op voor de dorpsvereniging. Dit bedrag wordt ingezet voor het AED-fonds in Nijeveen. Heel hartelijk dank!

 


 

Herfstrondje 2022 
Kunst | Crea | Hobby | Food

Nijeveen een bijzonder dorp voor iedereen! Dat was zeker tijdens het Herfstrondje het geval. Meer dan twintig Nijeveense creatievelingen zetten, in het weekend van 1 en 2 oktober, de deuren open of hadden een plekje in ‘De Schalle’ bemachtigd. Aan belangstelling mocht het zeker niet ontbreken. Veel mensen hebben gebruikgemaakt van de uitnodiging om zomaar even binnen te stappen. Het was gezellig druk in het dorp en het buitengebied. 

Extra feestelijk was de opening van de gerestaureerde molen ‘De Sterrenberg’. Er waren allerlei activiteiten georganiseerd en het paard en wagen was een echte eye-catcher. Ook in het dorpshuis was het één en al gezelligheid. Onder het genot van een kopje koffie met lekkere koek en de geur van overheerlijke knieperties kon men een kijkje nemen bij de zelfgemaakte kaartjes en kunstige koekjes. De historische afbeeldingen van de Historische Vereniging Nijeveen hadden veel bekijks. 

Onderweg was er volop moois te zien en te proeven en menigeen maakte kennis met het pottenbakken. Er mocht een kijkje genomen worden op de boerderij en ook de paardenstallen op Kolderveen trokken veel bekijks. De verschillende exposities werden goed bezocht en de creatieve Nijeveners kregen heel wat complimentjes. De organisatie kijkt dan ook terug op een zeer geslaagd evenement en dankt de deelnemers voor alle inzet en gastvrijheid. Het was een topweekend! 

In 2009 organiseerde de Dorpsvereniging Nijeveen voor de eerste keer het Herfstrondje, dat om het jaar wordt gehouden. De bedoeling van dit gezellige evenement is om mensen makkelijker kennis te laten maken met elkaars bijzondere interesses en bezigheden. Tot in 2024!

‘Volg de oranje pompoen, in Nijeveen is van alles te doen.

 

 

NIEUWS over de Recreatieplas Tussenboerslanden

In april is er een schouw geweest samen met de gemeente en de werkgroep (Ondernemend Nijeveen en Dorpsvereniging Nijeveen). Met elkaar hebben we de staat van het gehele terrein bekeken.

 

De gemeente heeft het volgende toegezegd:
◽ Er worden een aantal nieuwe bomen geplant
◽ De mollenvanger probeert het terrein molvrij te maken
◽ De steiger/brug wordt gerepareerd en nagekeken op gebreken
◽ Er wordt door de gemeente een onderhoudsplan opgesteld voor het terrein

Met deze afspraken hopen we de recreatieplas voor het seizoen weer gebruiksklaar en representatief te hebben.

Goed om te weten! De speciale werkgroep bestaat uit leden van Ondernemend Nijeveen en Dorpsvereniging Nijeveen

 

 


 

De resultaten van de enquête op een rijtje! 

De resultaten van de enquête die Dorpsvereniging Nijeveen heeft gehouden zijn binnen. Jullie waarderen Nijeveen met een dikke 8. Een prachtig cijfer! Er zijn belangrijke en duidelijke antwoorden op de vragen over het gebruik van de recreatieplas, de beschikbaarheid van zorg voor ouderen of sociale activiteiten voor jongeren. Dit gaat ons richting geven op de visie van de Dorpsvereniging en de taken die we komende jaren gaan oppakken.
 
Alle resultaten resultaten vind je hier [klik op de link] >>>
 
 
 

 

Online bijeenkomst vol inspiratie 

Tijdens een boeiende en nuttige online bijeenkomst op 13 januari werden de uitkomsten van de enquête met elkaar besproken. Meer dan 30 Nijeveners hebben meegedaan. We hebben mooie inzichten gekregen, belangrijke aandachtspunten geformuleerd en er zijn mooie ideeën genoemd.

Binnenkort volgen de uitkomsten en resultaten op deze website en social media en er komt een verslag van de avond. We houden je op de hoogte. Blijf ons volgen!

 


 

 

Uitslag enquête Dorpsvereniging Nijeveen is binnen

Met trots kunnen we u melden dat de resultaten van de enquête over de Dorpsvisie in Nijeveen binnen zijn. U heeft flink u best gedaan! Er zijn meer dan 300 invullers geweest en dat is statistisch gezien een goede score. Hartelijk dank voor de moeite en uw tijd. We hebben u het hemd van het lijf gevraagd over thema’s als Leefbaarheid, Zorg, Wonen, Groenvoorziening, Cultuur en zelfs over Corona. En één uitslag verklappen we alvast: u waardeert Nijeveen met een dikke 8! Een heel mooi cijfer.

De volgende stap is de analyse 
We gaan goed kijken hoe u precies over Nijeveen en het leven in ons dorp denkt. Dit ook afgezet tegen leeftijd of welke wijk of straat u woont. Dit gaat ons richting geven op de visie van de Dorpsvereniging en de taken die we komende jaren gaan oppakken. Er zijn bijvoorbeeld duidelijke antwoorden op de vragen over het gebruik van de recreatieplas, de beschikbaarheid van zorg voor ouderen of sociale activiteiten voor jongeren. U vindt iets over hoe het met onze bermen en plantsoenen gesteld is en u heeft het gemeentelijk bestuur en hun vertegenwoordigers gewaardeerd. En we weten zelfs hoe u de Corona tijd tot nu toe ervaren heeft.

Noteer alvast in uw agenda

Graag nodigen wij u uit voor een tweetal avonden die we in het nieuwe jaar organiseren. Uiteraard afhankelijk van de op dat moment geldende corona-maatregelen. Tijdens deze bijeenkomsten komen de resultaten van de enquête uitgebreid aan bod.

  • 13 januari 2022 – Presentatie uitkomsten en resultaten enquête
    Tijd: 19.30 uur – ONLINE bijeenkomst – aanmelden via martin@dorpsverenigingnijeveen.nl of bel/app (06) 224 57 540.
  • 2 maart 2022 – Politieke avond in ‘De Schalle’
    Gespreksleider Andries Ophof, bekend van RTV Drenthe, daagt de lijsttrekkers voor de gemeenteraadsverkiezingen uit om stelling te nemen. De Nijeveners hebben een duidelijke mening over hoe het verder moet met het dorp. Wat vindt de politiek hiervan?

Zo ziet u dat het invullen van de ‘Dorps-enquête’ niet voor niets is geweest. Hartelijk dank voor uw tijd, moeite en mening. Wij houden u op de hoogte!

 


 

In het bestuur van de Dorpsvereniging komt per april 2022 de plaats vrij van de 2e secretaris/algemeen bestuurslid. We komen nu al met deze oproep zodat eventuele belangstellenden in de gelegenheid zijn om al eens een vergadering bij te wonen en de overdracht van de werkzaamheden goed kan verlopen.

Het takenpakket van deze gecombineerde functie is best wel fors. Daarom hebben we als DVN de voorkeur voor 2 nieuwe leden zodat de taken goed verdeeld kunnen worden. We zoeken mensen met een of meerdere van de volgende eigenschappen of interesses:

  • secretariële eigenschappen
  • het AED-project wil oppakken
  • interesse hebben in de diverse ‘groen-projecten’ of een van de andere thema’s waar DVN zich mee bezig houdt

Om een goede vertegenwoordiging van het dorp in het bestuur van DVN te hebben, roepen wij met name mensen van de Kolderveense Bovenboer, Nijeveense Bovenboer en de nieuwbouw Danninge Erve op om te reageren op deze oproep.
 

Is het leuk om deel uit te maken van dit bestuur?
Wij (de bestuursleden) vinden van wel, er is een goed ingewerkt team dat enthousiast en deskundig de activiteiten oppakt die voorvloeien uit de doelstellingen van de vereniging. Vaak gebeurt dit in de vorm van een werkgroep waarbij ook andere personen uit het dorp worden betrokken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het Herfstrondje, de aanpak van het Van der Woudepark, het AED-project, de werkgroepen Leefbaarheid, Veiligheid&Verkeer, etc.

Op deze website vind je veel meer informatie. Neem vooral een kijkje!

Bij belangstelling en/of voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat, secretariaat@dorpsverenigingnijeveen.nl

 


 

Afgelopen week mocht ik op een avond langs bij een van onze oudere dorpsgenoten, Mijnheer X. Zoals je vast wel weet doen we momenteel een enquête om te horen wat er speelt in onze gemeenschap en wat wij daar als DVN mee kunnen doen voor onze visie richting 2025. Zo’n enquête is best spannend voor ons als bestuur. Hebben we de juiste onderwerpen geselecteerd? Willen de mensen het wel invullen? En vooral: wat gaan jullie ons meegeven?

Je kunt de vragen digitaal beantwoorden maar we hebben beloofd dat, wanneer je dat wilt, we ook helpen bij het invullen, gewoon op papier.

En zo geschiedde:
Dus wanneer ik bij Mijnheer X (hij blijft uiteraard anoniem, net als alle invullers) op bezoek ga voelt dat wel even als de lakmoesproef. Een echt mens gaat zijn mening geven. En ik mag erbij zijn.

De koffie smaakt goed en de ontvangst is hartelijk. Aan de slag dan maar!

Een hoog cijfer voor het dorp, alvast een goed begin! Meerkeuze vragen lijken het antwoorden gemakkelijk te maken, maar dat valt nog tegen. Een strak gemaaide berm of een wilde berm met bloemen? Ja, de bloemen vindt Mijnheer X mooi en de bijen moeten we beschermen maar dat hoge gras belemmert het uitzicht zo vreselijk als hij op de scootmobiel zit. Lastig kiezen! Sommige vragen kunnen voor de jongeren nog ver van het bed zijn maar voor Mijnheer X juist behoorlijk confronterend. Wil je in Nijeveen blijven wonen als dat in je huidige woning niet meer gaat? Tja, wel heel graag, maar kan dat wel? Er is immers geen verzorgingstehuis. Het liefst zo lang mogelijk thuis.

Er is ook veel ruimte om tips te geven. Mooi om te zien hoe Mijnheer X net zo goed aan de jongeren denkt als aan zichzelf. Er mag best wat meer voor de jeugd georganiseerd worden vindt hij. Nog meer sportverenigingen, daag ik hem uit? Nee, meer sociaal en cultureel, gewoon voor de gezelligheid, bedoelt hij. We schrijven het op.

Elk onderwerp in de enquête zet ons aan om er over te praten of te discussiëren. Ik bedacht me later dat je er wel een soort gezelschapsspel van zou kunnen maken. Dorpsenquête Nijeveen – Een gezelschapsspel met dilemma’s en keuzes voor jong en oud – Editie 2021.

Het was al laat toen we afscheid namen. Ik leerde Mijnheer X en zijn gedachten en ideeën over ons dorp kennen. De avond was de moeite waard.

 

Vertel ons wat voor de komende jaren van belang is voor de leefbaarheid van ons mooie dorp. Vul de enquête in. Je vindt de link op de website van DVN of op social media.
Hulp nodig bij het invullen? Telefoon: 06-22457540 of martin@dorpsverenigingnijeveen.nl