Dorpsvereniging Nijeveen 

De Dorpsvereniging Nijeveen is opgericht op 1 januari 1998. In dat jaar vond de gemeentelijke herindeling plaats en werd Nijeveen deel van de Gemeente Meppel. Binnen de gemeente Meppel is een aantal wijkplatforms actief. Een wijkplatform is  vergelijkbaar met de Dorpsvereniging in Nijeveen, maar kent vaak geen ledenstructuur. De wijkplatforms zijn jonger dan DVN en zijn opgericht in het kader van het gemeentelijke  beleid rond burgerparticipatie onder de naam “Wijk- en dorpsgericht werken”. In deze filosofie worden de wijken van Meppel en het dorp Nijeveen uitgedaagd taken en verantwoordelijkheden over te nemen. Maar dan wel met een bijbehorend budget! Dat is een handschoen die DVN graag heeft opgepakt en waar we dagelijks aan werken, in goede harmonie met de gemeente Meppel, vaak in de persoon van de dorpsregisseur, de heer Henk den Toom.