Bestuur Dorpsvereniging Nijeveen

Christo Kok Berken 1 Voorzitter E-mail 0522 – 492022
Cor Koster Dorpsstraat 53 Penningmeester E-mail 06 – 13705751
Jennie Sterkenburgh Lijsterstraat 32 Secretaris E-mail 0522 – 263839
Wim de Kleuver Het Nieveen 16  Algemeen adjunct E-mail 0522 – 491955
         
Dirk Kroes Leeuwerikstraat 29  Bestuurslid  E-mail 0522 – 492512
Annette Mencke Het Nieveen 13  Bestuurslid  E-mail 06 – 57448597
Marijke  van Ramshorst Kolderveen 25  Bestuurslid  E-mail 06 – 22015816
Jeanie Schrotenboer Kolderveen 15  Bestuurslid  E-mail 06 – 18572485
Dirk Jan Tuut Leeuwerikstraat 9  Bestuurslid  E-mail 06 – 53782740

Banknummer van Dorpsvereniging Nijeveen: NL40RABO0341863807