Zorg
Door de veranderingen in de zorg zijn mensen meer dan voorheen aangewezen op hun sociale netwerk voor hulp bij eenvoudige taken, even een praatje of een geruststellend gesprek. In de gewenste situatie beschikt iedereen over een voldoende sterk sociaal netwerk en daar waar mensen onvoldoende in staat zijn dit zelf op te bouwen, bieden gemeente (Wmo), WelzijnMensenWerk , Stichting Welzijn Ouderen Nijeveen (SWON) en kerken ondersteuning.
Zorg en ondersteuning moeten zodanig georganiseerd zijn dat Nijeveners er makkelijk gebruik van kunnen maken en tot op hoge leeftijd in Nijeveen kunnen blijven wonen. Onderlinge betrokkenheid tussen zorg- en hulpverleners is belangrijk. Toegankelijkheid van de zorg en informatievoorziening verdienen daarbij blijvende aandacht.

Gewenste situatie
Nieuwe inwoners zouden actief benaderd kunnen worden en geïnformeerd over wat er in Nijeveen te doen is en waar ze voor (zorg)vragen terecht kunnen.
Eenzaamheid wordt tijdig gesignaleerd en er wordt iets aan gedaan (indien gewenst).
Hulpvraag en hulpaanbod kunnen beter op elkaar afgestemd worden en mensen die hulp nodig hebben, moeten dit eerder durven te vragen. Een breed bekend centraal meldpunt lijkt daarbij wenselijk.
Er zouden meer mogelijkheden in Nijeveen moeten zijn voor mensen met een zwaardere zorgindicatie, voor respijtzorg en voor eerstelijns verblijf, bij voorkeur in het Kerspel. Mantelzorgers die overbelast (dreigen te) raken zijn in beeld en worden ondersteund (respijtzorg). Professionals en vrijwilligers kennen elkaar, informeren elkaar (voor zover mogelijk) en weten elkaar te vinden.
Er moet voldoende woonruimte beschikbaar zijn waar ouderen kunnen blijven wonen en verzorgd kunnen worden. Dit kan deels in hiervoor geschikte (aanleun-) woningen of in gehuurde appartementen in het Kerspel.

Hoe kan dat worden aangepakt
Op dit moment onderzoekt de werkgroep Zorg of het mogelijk is een vorm van collectieve zorg voor heel het dorp te organiseren.

De volgende uitgangspunten zijn benoemd:

  1. De oplossing moet toegang geven aan alle inwoners van Nijeveen, er is geen sprake van een inkomenstoets;
  2. De oplossing draagt bij aan het verminderen c.q. vertragen van doorverwijzingen naar het verpleeghuis elders;
  3. In het dorp is een centrale plek waar wijkzorg zichtbaar en aanspreekbaar is;
  4. Slimme inzet van domotica en ICT, ook in bestaande woningen, voor een betere preventie en monitoring op afstand;
  5. De organisatie van de 24-uurs zorg sluit aan op het unieke huisartsenconcept in Nijeveen;
  6. Optimaal aanbod van levensloopbestendig gebouwde en nog te bouwen woningen;
  7. Structureel periodiek onderzoek naar de woonwensen van de toekomstige oudere (babyboomers) is noodzakelijk;
  8. Voorkom onnodige en dure nieuwbouw door aanpassing van het Kerspel en bestaande woningen, zowel huur als koop.

Overleg vindt plaats met Noorderboog/Actium, Icare, Buurtzorg , Carepool  en de gemeente Meppel. Tevens wordt gekeken of andere locale initiatieven, zoals in Hollandscheveld, kunnen worden gebruikt als voorbeeld.

Een tussenoplossing is het opzetten van een centraal meldpunt (nu zijn er meerdere ingangen) waar mensen met (zorg)vragen terecht kunnen. Gedacht wordt aan een fysiek bezet punt op een vast moment in de week, aangevuld met een telefonisch meldpunt.

 

Contactpersoon namens de Dorpsvereniging Nijeveen : Jennie Sterkenburgh en Klaas Neutel