Een van de thema’s uit de Dorpsvisie is het energieneutraal maken van Nijeveen. Om dit doel te bereiken is de Energie Coöperatie Duurzaam Nijeveen opgericht. Hiermee willen we op lokaal niveau een actieve bijdrage leveren aan de energietransitie. EC Duurzaam Nijeveen heeft de volgende ambitie:

 ·                 Nijeveen energieneutraal in 2025

·                 Verlaging van de woonlasten voor de inwoners van Nijeveen

·                 Het leveren van een bijdrage aan de verduurzaming van de planeet

Het is de overtuiging van ECDN dat een succesvolle energietransitie vraagt om een integrale aanpak. Het is niet een kwestie van óf stoppen met aardgas óf het plaatsen van grote windmolens óf de realisatie van een zonnepark. De diverse maatregelen/projecten dienen op elkaar te worden afgestemd zodat ze elkaar versterken. Uiteindelijk moet dat leiden tot een energiesysteem dat niet langer is gebaseerd op het verbruiken van fossiele grondstoffen maar tot een systeem waarin uitsluitend gebruik wordt gemaakt van hernieuwbare energiebronnen.

 Voor meer informatie, zie www.duurzaamnijeveen.nl.