Op het thema leefbaarheid wilden we inzicht hebben in de woonwensen van de Nijeveense bevolking. Omdat dat ontbrak, is allereerst een enquête gehouden om een goed inzicht te krijgen in de woonwensen en – ideeën van ouderen in Nijeveen. De uitkomsten van dit onderzoek hebben geen concrete aanbevelingen voor een nieuwe aanpak opgeleverd. Andere onderwerpen die in de eerste fase aan de orde zijn geweest, hebben een sterke relatie met het thema zorg (situatie rond het Kerspel, centraal wonen/samen bouwen) of met het thema verkeer (situatie rond openbaar vervoer en het landbouwverkeer in woongebieden). Die komen daar aan de orde.

Op dit moment worden de ontwikkelingen rond (ver)nieuwbouwprojecten aam het Oevertje en in de Julianastraat met veel belangstelling gevolgd.

Contactpersonen namens de Dorpsvereniging Nijeveen : Martin van Setten