Onderwijs, cultuur, jeugd.

Onderwijs:
De beide scholen zijn in feite zelfstandige brede scholen, in de zin dat zij samenwerken met andere organisaties zoals bibliotheek en sportverenigingen. Op termijn blijft een gezamenlijk schoolgebouw voor beide scholen een wens. De scholen hebben momenteel bij elkaar ongeveer 400 leerlingen. Het is te verwachten dat dit aantal terug zal lopen tot ongeveer 330 over 4 à 5 jaar, waarna het gaat stabiliseren. Dat kan een mooi moment zijn om samen verder te gaan. Voor de korte termijn gaat het om het bevorderen van interactie tussen kinderen van beide basisscholen in Nijeveen, door het organiseren van gezamenlijke acties. Voor de lange termijn moet rekening worden gehouden met het gemeentelijk Integraal Huisvestingsplan primair onderwijs 2018 – 2033.

Jeugd:
Voor de groep tot 12 jaar is er vrij veel te doen, de groep vanaf 16 jaar maakt ook eigen keuzes. De groep van 12 tot 16 jaar verdient de meeste aandacht. Een start zou kunnen zijn om dat via oud-leerlingen van de basisscholen te doen. Meest voor de hand liggen de groepen, die de afgelopen zomer de basisschool hebben verlaten en inmiddels in het eerste jaar van het voortgezet onderwijs zitten. Die (email-)adressen zijn nog wel beschikbaar. Dan zou het voorjaar een goed moment kunnen zijn. Die groep krijgt daarmee een behoorlijke stem in het geheel. Een voorziening met centrale bijeenkomsten/acties voor en door de jeugd van 12 tot 16 jaar kan dan worden gerealiseerd, al dan niet begeleid.

Contactpersoon namens de Dorpsvereniging Nijeveen : Dirk Kroes en Martin van Setten