Sport

Sport speelt in Nijeveen een belangrijke rol. Vele actieve verenigingen, zowel gericht op topsport als op breedtesport. Deels ontleent Nijeveen haar bekendheid aan deze verenigingen, met een bijzondere rol voor DOS ’46, dat uitkomt in de landelijke top van de korfbalcompetitie. Goede accommodaties. Breed gedragen door de Nijeveense gemeenschap. De verenigingen leunen sterk op hun vrijwilligers. Zij zorgen ervoor dat de verenigingen goed draaien en zich verder kunnen ontwikkelen. Ook gedragen door Nijeveense bedrijven, die via sponsoring en/of bijdragen in natura ervoor zorgen dat de accommodaties op peil blijven of kunnen uitbreiden.

De huidige verenigingen, de huidige sportfaciliteiten en de binding met de gemeenschap vormen een belangrijk onderdeel van de leefbaarheid in Nijeveen. Dit dient ook in de toekomst behouden te blijven. 

Om elkaar op de hoogte te houden van wat er speelt, ontmoeten de verenigingen elkaar jaarlijks, samen met de DVN, tijdens het zogenaamde Tussenboersoverleg

Contactpersoon namens de Dorpsvereniging Nijeveen : Vacant