13 december 2022 

Succesvolle brainstorm over centrum Nijeveen

Dinsdag 6 december werd op uitnodiging van Dorpsvereniging Nijeveen, enthousiast en creatief, nagedacht over de mogelijke herinrichting van het centrum van Nijeveen. In de goed gevulde bovenzaal van ‘De Schalle’ werd in groepjes op grote plattegronden enthousiast getekend en met gele briefjes werden problemen, maar vooral ook oplossingen, aangedragen.

Gemeente denkt en doet mee
Vanuit de gemeente gaf een verkeersdeskundige toelichting op verkeerstechnische vragen en de ‘psychologie van een zebrapad of een drempel’ kwam aan bod. Wijkregisseur, Lot Zinsmeyer en Marijn Roze waren aanwezig om mee te denken en de eerste grove suggesties voor de gemeente op te tekenen.

Toenemende onvrede over veiligheid en aanzien dorpskern
Aanleiding voor de bijeenkomst was het sterke signaal van inwoners over de toenemende onvrede van de veiligheid en het aanzien van de dorpskern. Twee belangrijke uitkomsten uit de dorpsenquête. Het gaat om het gebied tussen bakker Strijker, de Commissaris Gaarlandtschool, de nieuwe appartementen, supermarkt, snackbar, de molen en alles daartussen in. Deze zogeheten ‘Shared Space’ lijkt niet meer te voldoen. Gezamenlijk willen we het voortouw nemen en meedenken over hoe het dan wel moet.

Men pleit voor een aantrekkelijk gebied dat veilig aanvoelt
Na de problemen te hebben verzameld, hebben de aanwezigen nagedacht over een nieuwe of gewijzigde situatie. Waar moet deze aan voldoen? Men was het unaniem eens over de volgende termen: veilig voor iedereen, gezellig, een echte dorpskern, rustig, duidelijk en ‘een visitekaartje’ voor het dorp. Met die gedachten in het achterhoofd werd er vervolgens geknutseld en getekend. Daarbij viel op dat er op korte termijn, met relatief weinig middelen, verbeteringen kunnen worden aangebracht. Zo werd unaniem gepleit voor een betere verbinding met het plein voor de molen, anders parkeren en snelheids-remmende maatregelen. Opvallend vaak werd gesproken over één gebied dat aantrekkelijk en tegelijk veilig aanvoelt.

Andere situatie zorgt voor meer ruimte
Naast de kortetermijnoplossingen was er ook aandacht voor de iets langere termijn. Er werd gesproken over een plek aan de rand van het dorp waar scholen, kerken en sporthal gesitueerd kunnen worden. Hierdoor komt er meer ruimte en kan een veiliger centrum ontstaan. Dit idee is niet nieuw maar kwam ook deze avond ter sprake. Dorpsvereniging Nijeveen blijft samen met Ondernemend Nijeveen, sportverenigingen, scholen en kerken in gesprek met de gemeente hierover.

Verkeersmeter in het centrum
Het eerste kleine resultaat van de avond is dat verkeersdeskundige Martijn Smeets, namens de gemeente, toezegde om een zogenaamde ‘verkeersmeter’ bij het centrum op te stellen. Hiermee worden gegevens over verkeersstromen verzameld.

Vervolg op eerste brainstorm
Veel omwonenden kwamen naar deze eerste bijeenkomst. Helaas waren ook enkele direct betrokkenen, zoals marktkooplieden en de supermarkt, niet afwezig. Het is echter niet de laatste keer dat er gesproken wordt over dit onderwerp. Er zijn nog geen budgetten beschikbaar gesteld, maar alle goede besluiten beginnen met een idee. Deze brainstormavond krijgt zeker een vervolg. Wij houden je op de hoogte!

Contactpersoon namens de Dorpsvereniging Nijeveen: Dirk Jan Tuut en Fenneke Wiepkema