11 mei 2020

Waar moet het heen met ons dorp?

Ben je al gewend aan de nieuwe jaartelling? Twintigtwintig. Gaat snel hè? Wat ook voorbij vliegt is de tijd. Het is voor de Dorpsvereniging al weer 5 jaar geleden dat de Dorpsvisie 2015-2025 gepresenteerd werd. De bestuursleden gingen in gesprek met dorpsgenoten en inventariseerden waar het wat de Nijeveners betreft de komende 10 jaar naar toe zou moeten gaan. De filosoof Seneca zei immers al: “als je niet weet naar welke haven je vaart, is geen enkele wind gunstig”.

De aldus samengestelde Dorpsvisie beschreef doelen op het gebied van bijvoorbeeld wonen. Ouderen zouden zolang mogelijk in Nijeveen moeten kunnen blijven wonen. Of het onderwerp recreatie en toerisme: voorzieningen zoals wandelpaden en toegang tot de recreatieplas zijn verbeterd.
Onderwerpen als veiligheid stonden hoog op het lijstje. Zo zijn er bijvoorbeeld goed bemensde AED kasten bijgekomen en wordt er succesvol aan een omleiding van landbouwverkeer gewerkt. Het Van der Woudepark is ontwikkeld.
Een mooi succes is de wens om het gebruik van duurzame energie te stimuleren in Nijeveen. Uiteindelijk is er zelfs een zelfstandige energiecoöperatie ontstaan. Vijf jaar geleden vroegen we ons ook af hoe het verder moest met de beide scholen. En we wilden een sterke invloed houden bij onze gemeente in Meppel.
Veel is de afgelopen 5 jaar al gerealiseerd of loopt nog.

Nu we halverwege zijn vragen we ons af of we ook vooruit kunnen kijken.
Wonen: wellicht is er nu meer behoefte aan huurwoningen voor starters? Ten aanzien van ouderen is er veel geregeld maar wat als de gemeente zich verder terugtrekt en er andere zorg (domotica?) nodig is? De jeugd is alom actief in sportverenigingen en keten. Maar blijven ze hier ook wonen en betrokken? We signaleren wat leegstand in ons “centrum”.

Kortom, we maken de balans op. De komende tijd zullen we ons op evenementen melden met een opschrijfboekje en potlood in de aanslag. Of we zetten een driepoot neer waarop je je ideeën kwijt kunt.

Vertel ons wat voor de komende jaren van belang is voor de leefbaarheid van ons mooie dorp. Mailen mag ook: martin@dorpsverenigingnijeveen.nl