7 april 2021

Wanneer : 15 April 2021 – aanvang 20.00 uur. 

Aanmelden via :  martin@dorpsverenigingnijeveen.nl 

Agenda       

 1. Opening
 2. Terugblik activiteiten & projecten 2020
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Jaarverslag 2020
 5. Financieel verslag 2020
 6. Begroting 2021         
 7. Verslag kascommissie     
 8. Benoeming kascommissie   
 9. Vaststelling contributie 2021
 10. Bestuurssamenstelling 2021
 11. Rondvraag
 12. Vooruitblik herijking Dorpsvisie 2015-2025
 13. Sluiting

Het Jaarverslag 2020 is te vinden op onze website, onder het kopje Dorpsvereniging/Jaarverslagen. Het Financieel verslag 2020 is voor de leden vanaf 8 april 2021 op te vragen via penningmeester@dorpsverenigingnijeveen.nl