11 februari 2023

Uitnodiging ‘Groene inspiratiebijeenkomst’

Op woensdag 22 februari a.s. van 20.00 tot 22.00 uur wordt er in ‘De Schalle’ een groene inspiratiebijeenkomst gehouden door Landschapsbeheer Drenthe. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met enkele groene vrijwilligers uit het dorp.

Doel van de avond is om met elkaar te brainstormen over de mogelijkheden die er in en om Nijeveen zijn met betrekking tot de groene omgeving. Wat is kenmerkend voor het landschap rondom Nijeveen, wat zijn landschappelijke kwaliteiten, welke kansen liggen er m.b.t. tot het groen in en om het dorp en welke knelpunten kom je daarbij tegen? Vanuit een positieve insteek willen we deze avond in gesprek gaan met elkaar om uiteindelijk tot concrete ideeën te komen.

Iedereen die zich verbonden voelt met het groen in en om Nijeveen, maar ook erfbewoners die open staan voor erfadvies zijn van harte welkom. Met elkaar maken we er een mooie, gezellige en vooral ook nuttige avond van.

Programma

  • 45 uur – Inloop met koffie/thee en koek
  • 00 uur – Presentatie Landschapsbeheer Drenthe
  • 15 uur – Brainstormsessie groene mogelijkheden
  • 00 uur – Pauze
  • 20 uur – Presentatie erven (tuinen)
  • 40 uur – Vragen en aanmelden stimuleringsregeling erven
  • 55 uur – Afronding

We stellen het op prijs als je je aanmeldt (vóór 17 februari) voor deze avond via het volgende mailadres: dm.meijberg@lbdrenthe.nl onder vermelding van naam en vanuit welke rol je aanwezig bent (bewoner, vrijwilliger, bedrijf, instantie). Van harte welkom!