4 mei 2019

Op vrijdag 26 april jl. zijn een drietal oud bestuursleden Koninklijk onderscheiden. Christo Kok ( Ridder in de Orde van Oranje Nassau ), Thea Timmer en Albert Bron ( Lid in de Orde van Oranje Nassau ).

v.l.n.r. Christo Kok, Thea Timmer, Sytze Faber en Albert Bron