17 september 2020

Wegens de uitbraak van het Coronavirus is de geplande ALV van  donderdag 16 april 2020 niet doorgegaan. Het jaarverslag 2019 is om die reden dit jaar niet rondgebracht maar is te lezen op onze website onder het kopje Dorpsvereniging/Jaarverslagen.

Voor de zomer hebben we een vooraankondiging gedaan om de ALV in aangepaste vorm te laten plaatsvinden. De vorm die we toen gekozen hadden is om alleen online aan de vergadering deel te kunnen nemen.

Het financieelverslag kunt u vanaf 1 oktober 2020 opvragen bij de penningmeester door een mail te sturen naar penningmeester@dorpsverenigingnijeveen.nl

Gezien het feit dat er steeds meer activiteiten op een veilige manier kunnen plaatsvinden hebben we nu de keuze gemaakt dat dat u de vergadering ook fysiek  kunt bijwonen.

Het thema na het officiële gedeelte is de tussentijdse evaluatie dorpsvisie 2015 – 2025. Wij willen graag op een interactieve wijze ophalen wat er leeft in het dorp zodat wij onze dorpsvisie kunnen aanscherpen voor de komende jaren.

Datum:               8 oktober 2020

Locatie:               De Schalle, in de grote zaal

Tijd:                     20.00 uur (de zaal is open vanaf 19.45 uur)

Voorwaarde is wel dat iedereen zich vooraf dient in te schrijven. Wij kunnen dan op basis van het aantal deelnemers de ruimte volgens de landelijke richtlijnen inrichten.

U kunt zich aanmelden via het mailadres martin@dorpsverenigingnijeveen.nl of telefonisch op 0622457540

Daarnaast blijft het ook mogelijk om online deel te nemen.

Neem in dat geval ook even contact via boven vermeld emailadres. Voor de vergadering krijgen alle leden die zich hebben aangemeld een link om online in te loggen.  

 

————————————————–