4 mei 2019

Een grote wens uit het dorp is vervuld. Een veilig voetpad vanhet parkeerterrei aan de Tussenboersweg naar de ingang van de zwemplas. Dat is er nu en om de verkeersveiligheidverder te verbeteren is er haagbeuk geplant tussen het voetpad en het fietspad. Om de kosten van de aanleg van het voetpad te drukken, was met de gemeente afgesproken dat het dorp het inplante zou uitvoeren. Op 15 april jl. heeft een grote groep vrijwilligers dat gerealiseerd, waarna de gemeente het project heeft afgerond. Het voetpad is doorgetrokken tot aan de Binnenweg en sluit zo mooi aan op het wandelpad door het van der Woudepark. Een mooi voorbeeld hoe het dorp zijn motto waar maakt: Voor het Dorp en door het Dorp = van het Dorp.