Wat is onze Dorpsvisie

Van Nijeveen een duurzamer dorp maken. Dat is de rode draad van de Dorpsvisie Nijeveen 2015-2025. In 2015 zijn de inwoners van Nijeveen, op initiatief van de Dorpsvereniging, met elkaar in gesprek gegaan over wat ze met hun dorp willen, niet willen en misschien willen. Uiteraard zijn we niet in de positie om de wereld naar onze hand te zetten. Maar we zitten wél aan het stuur als het erom gaat in te spelen op onze veranderende omgeving en op de trends die daar invloed op hebben. Met het doel om Nijeveen ook in 2025 een fijn dorp te laten zijn voor alle Nijeveners. Ook dus voor komende generaties. Dat is naar onze mening de ultieme vorm van duurzaamheid: als dorpsgemeenschap werken aan een duurzame ontwikkeling en daarmee integraal bezig zijn met de leefbaarheid van Nijeveen. Integraal omdat het gaat om de thema’s leefbaarheid, wonen, energie, zorg, sport, veiligheid, verkeer, economie/detailhandel, onderwijs, cultuur en jeugd. Over deze thema’s wordt in het submenu nadere informatie gegeven.

 

Opzet en werkwijze Dorpsvisie

De Dorpsvisie heeft een praktische opzet. In de Dorpsvisie is het als volgt opgeschreven: “Het motto is: “doen is je marktonderzoek”. Door ideeën concreet te verkennen kom je sneller verder dan eerst onderzoek te doen, vervolgens een plan te maken en dan pas iets te gaan uitvoeren. De kerngedachte is dat het voor individuen en groepen in de huidige netwerk- en informatiesamenleving steeds gemakkelijker wordt om zelf zaken te realiseren. Dat heet co-creatie. Van onderop. Via netwerken slagkracht vergroten. Maar je moet wel gewoon beginnen. De Dorpsvisie is daarmee een ‘levende’ lijst met een aantal projecten en activiteiten. Leidend is de vraag: “wie wil er wat?”. Want daar zit de trek- en duwkracht. Als blijkt dat een thema of een project niet verder komt, dan is de timing kennelijk (nog) niet goed en/of is er niemand die het (al) graag wil doen. Doen is de Nijeveense lakmoesproef”.
Nadat de Dorpsvisie in december 2015 is aangeboden aan de burgemeester van Meppel zijn veel zaken opgepakt, zowel projectmatig als in meer beleidsmatige zin.

 

De Dorspsvisie 2015-2025 is hier te downloaden