Pinautomaat komt terug in Nijeveen.

Sinds de verbouwing van het pand van de voormalige fietsenwinkel Bakker is er geen geldautomaat meer in Nijeveen. Er zijn veel klachten hier over. Mensen willen toch geld kunnen pinnen in de directe omgeving. Nu staat de dichtstbijzijnde pinautomaat in Meppel. Dat is voor veel mensen te ver weg.

Maar er is goed nieuws: In het pand van de DA-drogist komt begin (misschien eerder) november een pinautomaat. Helemaal zeker is dat nog niet.

Wel zeker is het, dat wanneer er geen pinautomaat in de DA-drogist komt de Coöp deze taak op zich wil nemen.

Conclusie: Of in de DA-drogist of in de Coöp komt binnen afzienbare tijd een pinautomaat

De gesprekken met de jeugd van Nijeveen waren een succes.

Mooi dat zo veel jongeren willen meedenken. Op die manier komen we vast tot leuke actriviteiten voor jeugd van groep 8 tot ca 20 jaar. De bovenzaal van De Schalle is geschikt als jeugdhonk. Er is een jeugdbestuur die de ideeën gaat uitwerken.

Je hoort er meer van.

 

De Dorpsvereniging Nijeveen wil graag in contact komen met jongeren.

Praten met jongeren en niet alleen over jongeren.

Kom vrijdagavond 22 september, aanvang 20.00 uur naar de Schalle en praat mee.

Meer info in De Molen die op 5 september 2023 verschijnt.

Opgave via dirk@dorpsverenigingnijeveen.nl

Algemene Ledenvergadering 

Noteer alvast in de agenda!

Maandagavond 17 april 2023 om 20.00 uur
Dorpshuis ‘De Schalle’ 

Na het algemene gedeelte waarin wij je informeren over alle activiteiten van de dorpsvereniging, is huisarts Anne Nynke Nijstad-Moes speciale gast. In 2018 nam ze ons ook al mee naar de huisartsenpraktijk Kolderveen 2.0. Toen ging het over verleden, heden en vooral de toekomst van de praktijk in Nijeveen. Nu, 5 jaar later, zijn we benieuwd hoe het de praktijk nu vergaat en wat de verdere ontwikkelingen zijn. Het belooft een interessante avond te worden. Houd deze alvast vrij!

 


 

Hoe verder met ‘Wonen in Nijeveen’?
Wat zijn uw behoeftes?

In december was er een goede bijeenkomst over wonen in ‘De Schalle’. Daar bleek dat er in Nijeveen behoefte is aan seniorenwoningen? Maar wat verstaan we eigenlijk onder seniorenwoningen? Meestal is dat een niet al te grote woning (rond de 100 m2) met een badkamer en een slaapkamer op de begane grond.

Werkgroep Wonen samengesteld
Na deze bijeenkomst is er een werkgroep gevormd die heeft gesproken over hoe we nu verder gaan met het wonen in Nijeveen. Die werkgroep kwam tot de conclusie dat we eigenlijk moeten weten of er echt behoefte is aan dit soort woningen. Je moet dan denken aan het onderstaande plaatje.

Wat is uw behoefte?
Om een indicatie te krijgen van de behoefte aan woningen, van een dergelijke omvang, willen we uw hulp inroepen. Zonder dat het ook maar de geringste verplichting geeft. Verzoek om een mail te sturen naar secretariaat@dorpsverenigingnijeveen.nl en daarin aan te geven of u denkt in zo’n soort woning te gaan wonen en of u die wens er al snel is. Of zal dat nog 5 of 10 jaar duren? Voor ons belangrijke informatie om verdere plannen te maken.

Hartelijk dank voor uw medewerking!

 


 

Dorpsvereniging Nijeveen doet mee met NLdoet

𝗩𝗮𝗻 𝗱𝗲𝗿 𝗪𝗼𝘂𝗱𝗲𝗽𝗮𝗿𝗸 𝗲𝗲𝗻 𝘀𝘁𝘂𝗸𝗷𝗲 𝗺𝗼𝗼𝗶𝗲𝗿 𝗴𝗲𝗺𝗮𝗮𝗸𝘁 𝘁𝗶𝗷𝗱𝗲𝗻𝘀 𝗡𝗟𝗱𝗼𝗲𝘁.
 
Zaterdag 11 maart zijn we met een groepje enthousiaste vrijwilligers uit het dorp en leden van de dorpsvereniging aan de slag geweest in het Van der Woudepark tijdens NLdoet. Ondanks de witte wereld zijn we de vrijwilligersochtend gestart met een bak koffie en daarna gingen de handschoenen aan om te bouwen aan twee houtwallen. Deze houtwallen zijn gemaakt van gesnoeide en geknakte takken en hebben een belangrijke functie en waarde.  Ze bieden een geschikte leefomgeving voor veel verschillende soorten dieren en insecten.
 
Ook zijn de struikjes, die vorig jaar gepland zijn, rondom vrijgemaakt van onkruid en gras zodat ze weer alle ruimte hebben om te groeien. We sloten of met nog een kop koffie met lekkers en kijken met elkaar terug op een hele productieve ochtend.
 
Hartelijk dank aan iedereen die de handen uit de mouwen heeft gestoken tijdens NLdoet.

Foto’s NLdoet 2023

 


 

Uitnodiging ‘Groene inspiratiebijeenkomst’

Op woensdag 22 februari a.s. van 20.00 tot 22.00 uur wordt er in ‘De Schalle’ een groene inspiratiebijeenkomst gehouden door Landschapsbeheer Drenthe. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met enkele groene vrijwilligers uit het dorp.

Doel van de avond is om met elkaar te brainstormen over de mogelijkheden die er in en om Nijeveen zijn met betrekking tot de groene omgeving. Wat is kenmerkend voor het landschap rondom Nijeveen, wat zijn landschappelijke kwaliteiten, welke kansen liggen er m.b.t. tot het groen in en om het dorp en welke knelpunten kom je daarbij tegen? Vanuit een positieve insteek willen we deze avond in gesprek gaan met elkaar om uiteindelijk tot concrete ideeën te komen.

Iedereen die zich verbonden voelt met het groen in en om Nijeveen, maar ook erfbewoners die open staan voor erfadvies zijn van harte welkom. Met elkaar maken we er een mooie, gezellige en vooral ook nuttige avond van.

Programma

  • 45 uur – Inloop met koffie/thee en koek
  • 00 uur – Presentatie Landschapsbeheer Drenthe
  • 15 uur – Brainstormsessie groene mogelijkheden
  • 00 uur – Pauze
  • 20 uur – Presentatie erven (tuinen)
  • 40 uur – Vragen en aanmelden stimuleringsregeling erven
  • 55 uur – Afronding

We stellen het op prijs als je je aanmeldt (vóór 17 februari) voor deze avond via het volgende mailadres: dm.meijberg@lbdrenthe.nl onder vermelding van naam en vanuit welke rol je aanwezig bent (bewoner, vrijwilliger, bedrijf, instantie). Van harte welkom!

 


 

Terugblik – Informatiemiddag – 19 januari 2023 in ‘De Schalle’

Eén van de belangrijkste uitkomsten van de dorpsenquête is dat Nijeveners het dorp als rapportcijfer een 8 geven en 90% wil oud kunnen worden in het eigen dorp. We willen allemaal zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen in een woning die geschikt is, ook als we minder mobiel worden. Dat betekent dat we al vroegtijdig na moeten denken over thema’s zoals; wil ik blijven wonen in he thuis waar ik nu woon? Is mijn huis levensloopbestendig te maken? Hoe kom ik in aanmerking voor het maken van aanpassingen in mijn huis? Hoelang duurt het voor ik in aanmerking kom voor een seniorenwoning?

Om die reden organiseerde Dorpsvereniging Nijeveen in samenwerking met Actium, gemeente Meppel en Noorderboog een informatiemiddag. Bekijk hier het verslag in de Meppeler Courant. 

 


 

Rabobank ClubSupport

𝗕𝗘𝗗𝗔𝗡𝗞𝗧! De Rabo ClubSupport Actie levert maar liefst € 1.420,54 op voor de dorpsvereniging. Dit bedrag wordt ingezet voor het AED-fonds in Nijeveen. Heel hartelijk dank!

 


 

Herfstrondje 2022 
Kunst | Crea | Hobby | Food

Nijeveen een bijzonder dorp voor iedereen! Dat was zeker tijdens het Herfstrondje het geval. Meer dan twintig Nijeveense creatievelingen zetten, in het weekend van 1 en 2 oktober, de deuren open of hadden een plekje in ‘De Schalle’ bemachtigd. Aan belangstelling mocht het zeker niet ontbreken. Veel mensen hebben gebruikgemaakt van de uitnodiging om zomaar even binnen te stappen. Het was gezellig druk in het dorp en het buitengebied. 

Extra feestelijk was de opening van de gerestaureerde molen ‘De Sterrenberg’. Er waren allerlei activiteiten georganiseerd en het paard en wagen was een echte eye-catcher. Ook in het dorpshuis was het één en al gezelligheid. Onder het genot van een kopje koffie met lekkere koek en de geur van overheerlijke knieperties kon men een kijkje nemen bij de zelfgemaakte kaartjes en kunstige koekjes. De historische afbeeldingen van de Historische Vereniging Nijeveen hadden veel bekijks. 

Onderweg was er volop moois te zien en te proeven en menigeen maakte kennis met het pottenbakken. Er mocht een kijkje genomen worden op de boerderij en ook de paardenstallen op Kolderveen trokken veel bekijks. De verschillende exposities werden goed bezocht en de creatieve Nijeveners kregen heel wat complimentjes. De organisatie kijkt dan ook terug op een zeer geslaagd evenement en dankt de deelnemers voor alle inzet en gastvrijheid. Het was een topweekend! 

In 2009 organiseerde de Dorpsvereniging Nijeveen voor de eerste keer het Herfstrondje, dat om het jaar wordt gehouden. De bedoeling van dit gezellige evenement is om mensen makkelijker kennis te laten maken met elkaars bijzondere interesses en bezigheden. Tot in 2024!

‘Volg de oranje pompoen, in Nijeveen is van alles te doen.