Woensdag 28 februari 2024 | 20.00 – 21.30 uur | Dorpshuis De Schalle

 

Op woensdag 28 februari organiseert gemeente Meppel samen met Energie Coöperatie Duurzaam Nijeveen, Dorpsvereniging Nijeveen en Ondernemend Nijeveen een bijeenkomst over het warmteplan van Nijeveen. U bent van harte welkom!

 

Gemeente Meppel CO2-neutraal

Nederland heeft de belofte gedaan om de CO2-uitstoot te verlagen. Afspraken hiervoor zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs. Gemeente Meppel heeft het doel om in 2040 CO2-neutraal te zijn. Het aardgasvrij maken van woningen en andere gebouwen helpt om dit doel te bereiken. Wat betekent dit voor Nijeveen? Daarover gaan we graag met u in gesprek.

 

Eind 2021 werd de Transitievisie Warmte vastgesteld door de gemeenteraad. Daarin staat dat Nijeveen na drie wijken als eerste dorp binnen de gemeente Meppel een warmteplan gaat maken. In een warmteplan staat hoe Nijeveen op termijn aardgasvrij wordt.

 

Samen aan de slag met het warmteplan

Wat het beste is voor Nijeveen dat weet u als geen ander. Een warmteplan is maatwerk. Daarom wil de gemeente het warmteplan maken samen met inwoners en ondernemers, Energie Coöperatie Duurzaam Nijeveen, Dorpsvereniging Nijeveen, Ondernemend Nijeveen en andere organisaties. De bedoeling is om in werkgroepen aan de slag te gaan met verschillende onderwerpen. De opbrengsten uit de werkgroepen worden uitgewerkt in een warmteplan dat aan het hele dorp wordt voorgelegd.

 

Bijeenkomst op woensdag 28 februari

Op woensdag 28 februari 2024 organiseren we een bijeenkomst over het warmteplan in Nijeveen.

 

Tijdens de bijeenkomst:

  • Wordt uitgelegd wat een warmteplan is en wat dit voor u betekent.
  • Geven we zoveel mogelijk antwoorden op uw vragen of denken mee over uw zorgen.
  • Beantwoordt Actium vragen van huurders.
  • Wordt u gevraagd u aan te sluiten bij één van de werkgroepen en mee te praten, mee te helpen en mee te denken over het warmteplan voor Nijeveen!

 

Locatie: Dorpshuis De Schalle, Nieuweweg 27

Tijd: 20.00 tot 21.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

 

We sluiten af met een hapje en een drankje.

Voor de catering is het prettig als u ons laat weten met hoeveel personen u komt. Aanmelden kan vrijwillig via het aanmeldformulier op de website van gemeente Meppel www.meppel.nl/warmtetransitie of via de QR-code.

Graag tot ziens op woensdag 28 februari!

                                                   

 

 

 

 

Pinautomaat komt terug in Nijeveen.

Sinds de verbouwing van het pand van de voormalige fietsenwinkel Bakker is er geen geldautomaat meer in Nijeveen. Er zijn veel klachten hier over. Mensen willen toch geld kunnen pinnen in de directe omgeving. Nu staat de dichtstbijzijnde pinautomaat in Meppel. Dat is voor veel mensen te ver weg.

Maar er is goed nieuws: In het pand van de DA-drogist komt begin (misschien eerder) november een pinautomaat. Helemaal zeker is dat nog niet.

Wel zeker is het, dat wanneer er geen pinautomaat in de DA-drogist komt de Coöp deze taak op zich wil nemen.

Conclusie: Of in de DA-drogist of in de Coöp komt binnen afzienbare tijd een pinautomaat

De gesprekken met de jeugd van Nijeveen waren een succes.

Mooi dat zo veel jongeren willen meedenken. Op die manier komen we vast tot leuke actriviteiten voor jeugd van groep 8 tot ca 20 jaar. De bovenzaal van De Schalle is geschikt als jeugdhonk. Er is een jeugdbestuur die de ideeën gaat uitwerken.

Je hoort er meer van.

 

De Dorpsvereniging Nijeveen wil graag in contact komen met jongeren.

Praten met jongeren en niet alleen over jongeren.

Kom vrijdagavond 22 september, aanvang 20.00 uur naar de Schalle en praat mee.

Meer info in De Molen die op 5 september 2023 verschijnt.

Opgave via dirk@dorpsverenigingnijeveen.nl

Algemene Ledenvergadering 

Noteer alvast in de agenda!

Maandagavond 17 april 2023 om 20.00 uur
Dorpshuis ‘De Schalle’ 

Na het algemene gedeelte waarin wij je informeren over alle activiteiten van de dorpsvereniging, is huisarts Anne Nynke Nijstad-Moes speciale gast. In 2018 nam ze ons ook al mee naar de huisartsenpraktijk Kolderveen 2.0. Toen ging het over verleden, heden en vooral de toekomst van de praktijk in Nijeveen. Nu, 5 jaar later, zijn we benieuwd hoe het de praktijk nu vergaat en wat de verdere ontwikkelingen zijn. Het belooft een interessante avond te worden. Houd deze alvast vrij!