Op vrijdag 26 april jl. zijn een drietal oud bestuursleden Koninklijk onderscheiden. Christo Kok ( Ridder in de Orde van Oranje Nassau ), Thea Timmer en Albert Bron ( Lid in de Orde van Oranje Nassau ).

v.l.n.r. Christo Kok, Thea Timmer, Sytze Faber en Albert Bron

Een grote wens uit het dorp is vervuld. Een veilig voetpad vanhet parkeerterrei aan de Tussenboersweg naar de ingang van de zwemplas. Dat is er nu en om de verkeersveiligheidverder te verbeteren is er haagbeuk geplant tussen het voetpad en het fietspad. Om de kosten van de aanleg van het voetpad te drukken, was met de gemeente afgesproken dat het dorp het inplante zou uitvoeren. Op 15 april jl. heeft een grote groep vrijwilligers dat gerealiseerd, waarna de gemeente het project heeft afgerond. Het voetpad is doorgetrokken tot aan de Binnenweg en sluit zo mooi aan op het wandelpad door het van der Woudepark. Een mooi voorbeeld hoe het dorp zijn motto waar maakt: Voor het Dorp en door het Dorp = van het Dorp.

 

Tijdens een goed bezochte Algemene Ledenvergadering op 11 april jl.  is afscheid genomen van Christo Kok (voorzitter) en Wim de Kleuver (algemeen  adjunct). Beide heren hebben zich ruim 8 jaar bestuurlijk ingezet voor de Dorpsvereniging Nijeveen. Hiervoor namens het bestuur bedankt. Zowel Christo als Wim gaan niet verloren voor de Dorpsvereniging, beiden hebben aangegeven actief te blijven in een aantal werkgroepen. Als opvolgers in het bestuur heten wij van harte welkom Klaas Neutel (voorzitter) en Martin van Setten (algemeen adjunct).

 

Statiegeldactie COOP 1e kwartaal 2019  voor het AED-project van de Dorpsvereniging Nijeveen is begonnen.    

Doneer uw lege flessen voor het AED-project, alvast onze dank hiervoor.                                     

 

 


 

Geweldig!!! Een supermooi bedrag van € 2.229,04  mogen ontvangen van de Rabobank Coöperatie Weken.

Voor de aanschaf van avontuurlijke klim- en klautertoestellen in het van de Woudepark.

Iedereen bedankt voor alle stemmen!!!

 

 

Voor de 8de editie van de Nijeveense Kennisquiz streden maar liefst 33 groepen voor de Eeuwige Roem en de felbegeerde beker. Het gonsde al de hele week in het dorp. In groepsapps nieuwsfeiten uitwisselen, alle Molens van het afgelopen jaar nog even nalezen, een extra rondje op de fiets door het dorp, nieuwe straatnamen uit het hoofd leren… Uiteindelijk wonnen de Meulekiekers, gevolgd door titelverdediger de Groep zonder Naam en de Oranjevereniging. De Dorpsvereniging behaalde een knappe 5e plaats. 

 

De ledenwerfactie van zaterdag  10 november heeft tot nu toe 41 nieuwe leden opgeleverd.

Ledenwerfactie op zaterdagmorgen 10 november 2018, dit jaar is Danning Erve Noord aan de beurt. Om voor derden een serieuze gesprekspartner te zijn namens het dorp, is het van belang dat veel Nijeveners lid zijn van de Dorpsvereniging. Hoe meer leden er zijn, hoe meer we kunnen optreden als vertegenwoordiger van het dorp.
Het lidmaatschap van de Dorpsvereniging kost € 5.- per jaar (per huisadres). Word lid, dan telt uw stem ook mee!

Stem op Dorpsvereniging Nijeveen tijdens de Rabobank Coöperatieweken!

Dorpsvereniging Nijeveen doet hieraan mee met het project Van der Woudepark.
Om het Van der Woudepark avontuurlijker voor kinderen te maken wil de projectgroep graag natuurlijke klim- en klautertoestellen aanschaffen, oa steppingstones, klimtouwen, klimtoren, boomschommel, etc.

Vanaf 1 november tot en met 15 november kunnen leden van de Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland stemmen. Door te stemmen bepalen de leden van de bank de hoogte van de bijdrage. Hoe meer stemmen, hoe groter het bedrag.
Houd uw mailbox of brievenbus in de gaten en stem op Dorpsvereniging Nijeveen.
U krijgt 5 stemmen maar mag per project maximaal 2 stemmen uitbrengen.
Tip: Duurzaam Nijeveen doet ook mee. Stem op beide initiatieven zodat de opbrengst van de actie naar Nijeveen toegaat.
Mogen wij rekenen op uw stem?