29 november 2021

Uitslag enquête Dorpsvereniging Nijeveen is binnen

Met trots kunnen we u melden dat de resultaten van de enquête over de Dorpsvisie in Nijeveen binnen zijn. U heeft flink u best gedaan! Er zijn meer dan 300 invullers geweest en dat is statistisch gezien een goede score. Hartelijk dank voor de moeite en uw tijd. We hebben u het hemd van het lijf gevraagd over thema’s als Leefbaarheid, Zorg, Wonen, Groenvoorziening, Cultuur en zelfs over Corona. En één uitslag verklappen we alvast: u waardeert Nijeveen met een dikke 8! Een heel mooi cijfer.

De volgende stap is de analyse 
We gaan goed kijken hoe u precies over Nijeveen en het leven in ons dorp denkt. Dit ook afgezet tegen leeftijd of welke wijk of straat u woont. Dit gaat ons richting geven op de visie van de Dorpsvereniging en de taken die we komende jaren gaan oppakken. Er zijn bijvoorbeeld duidelijke antwoorden op de vragen over het gebruik van de recreatieplas, de beschikbaarheid van zorg voor ouderen of sociale activiteiten voor jongeren. U vindt iets over hoe het met onze bermen en plantsoenen gesteld is en u heeft het gemeentelijk bestuur en hun vertegenwoordigers gewaardeerd. En we weten zelfs hoe u de Corona tijd tot nu toe ervaren heeft.

Noteer alvast in uw agenda

Graag nodigen wij u uit voor een tweetal avonden die we in het nieuwe jaar organiseren. Uiteraard afhankelijk van de op dat moment geldende corona-maatregelen. Tijdens deze bijeenkomsten komen de resultaten van de enquête uitgebreid aan bod.

  • 13 januari 2022 – Presentatie uitkomsten en resultaten enquête
    Tijd: 19.30 uur – ONLINE bijeenkomst – aanmelden via martin@dorpsverenigingnijeveen.nl of bel/app (06) 224 57 540.
  • 2 maart 2022 – Politieke avond in ‘De Schalle’
    Gespreksleider Andries Ophof, bekend van RTV Drenthe, daagt de lijsttrekkers voor de gemeenteraadsverkiezingen uit om stelling te nemen. De Nijeveners hebben een duidelijke mening over hoe het verder moet met het dorp. Wat vindt de politiek hiervan?

Zo ziet u dat het invullen van de ‘Dorps-enquête’ niet voor niets is geweest. Hartelijk dank voor uw tijd, moeite en mening. Wij houden u op de hoogte!